Ilmunud on uus algupärane katusekatte aluskonstruktsiooni puitmaterjalide ja puitplaatide standard

03.02.2021
Alternate Text

Värskelt ilmunud uus algupärane Eesti katuseehitusstandard EVS 920-6:2021 "Katuseehitusreeglid. Osa 6: Katusekatte aluskonstruktsiooni puitmaterjalid ja puitplaadid" on mõeldud kasutamiseks tootjatele, projekteerijatele ja lõpptarbijatele. Samas on selle standardi EVS-EN 1995-1-1 metallkinnituselementide osa lihtsustatud esitus eelkõige aga mõeldud oskustöölistele ehk katuseehitajatele. Antud standard kirjeldab puit- ja puidupõhistest materjalidest katuse- ja fassaadikatete aluskonstruktsiooni nõuetekohase ja professionaalse teostuse. Standardis EVS 920-6:2021 käsitletakse katusekatete puitmaterjalidest ja puitplaatidest aluskonstruktsiooni ehitust. Aluskonstruktsioon selle standardi tähenduses käsitleb roovi ja aluskatust ning hõlmab katusekatete aluskonstruktsiooni ehitust. Kinnituselementidest käsitletakse metallkinnituselemente, nagu naelad, kruvid ja klambrid. Kõik need tehnilised reeglid on kooskõlas standardiga EVS 920-1.

Katusehitusreeglite standardisarja EVS 920 kuuluvad veel järgmised osad:

EVS 920-1:2013 Osa 1: Üldnõuded

EVS 920-2:2013 Osa 2: Metallkatused

EVS 920-3:2013 Osa 3: Kiudtsement laineplaadist katused

EVS 920-4:2013 Osa 4: Kivikatused

EVS 920-5:2015 Osa 5: Lamekatused

EVS 920-6:2021 Osa 6: Katusekatte aluskonstruktsiooni puitmaterjalid ja puitplaadid

Antud sarja standardid on meie e-poes saadaval ka paketina Katuseehitusreeglid