Skip to main content

Kavandite arvamusküsitlus

Et tagada standardite vastuvõtmine konsensuse põhimõtteid järgides, peab standardite vastuvõtmisele eelnema standardikavandite avalik arvamusküsitlus. Asjahuvilistel on võimalik ette nähtud ajavahemiku jooksul (üldiselt 60 päeva) tutvuda standardikavanditega ning esitada ettepanekuid ja kommentaare kavandi kohta.

Teave dokumentide arvamusküsitluste kohta avaldatakse EVS Teataja rubriigis „Standardikavandite arvamusküsitlus“.

Iga arvamusküsitlusel oleva kavandi kohta tuuakse esile järgmine info:

 • tähis:
  • prEVS – Eesti algupärase standardi kavand;
  • prEN, FprEN – Euroopa standardi kavand; Euroopa standardi lõppkavand;
  • ISO/DIS, IEC CDV, ISO/FDIS, IEC FDIS – rahvusvahelise standardi kavand, rahvusvahelise standardi lõppkavand;
 • pealkiri;
 • käsitlusala;
 • keel;
 • alusdokumendi tähis (selle olemasolul);
 • asendusseos (selle olemasolul);
 • arvamuse esitamise tähtpäev.

Kavanditega saab tutvuda ja kommentaare esitada kommenteerimisportaalis.