Kavandite hääletamine

 

Rakendus Tutvustus Juhend Ligipääs
CEN-i hääletusportaal Veebirakendus CEN-i standardikavandite ja komiteesiseste dokumentide hääletamiseks Kasutusjuhend EVS/TK-de esimehed/sekretärid ja eksperdid
ISO hääletusportaal Veebirakendus ISO standardikavandite ja komiteesiseste dokumentide hääletamiseks Kasutusjuhend EVS/TK-de esimehed/sekretärid ja eksperdid
CENELEC-i hääletuskeskkond Veebikeskkond CENELEC-i standardikavandite ja komiteesiseste dokumentide hääletamiseks Kasutusjuhend EVS/TK-de esimehed/sekretärid ja eksperdid
IEC hääletuskeskkond Veebikeskkond IEC standardikavandite ja komiteesiseste dokumentide hääletamiseks Kasutusjuhend EVS/TK-de esimehed/sekretärid ja eksperdid