Koolitustingimused

1. Koolitusele registreerumine

Koolitusele on võimalik registreeruda ainult Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehel registreerimisvormi kaudu.

2. Maksetingimused

Arve väljastatakse osalejale pärast koolitusele registreerumist. Koha koolitusel tagab õigeaegselt tasutud arve. Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus jätab endale õiguse arve mittetasumisel anda koolituse koht järgmisele soovijale.

3. Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskust kirjalikult teavitada hiljemalt 3 täistööpäeva (72 h) jooksul enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest. Juhul, kui arve oli juba varem tasutud, tagastatakse õigeaegsel teatamisel kliendile 100% koolituse tasust või registreeritakse klient mõnele teisele talle sobivale koolitusele. Kui klient on registreerinud ennast koolitusele, saanud sellekohase teavituse ning talle on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus väljastanud arve, kuid mingitel põhjustel ta ei saa koolitusel osaleda ja ta ei teavita oma mitteosalemisest Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskust 3 täistööpäeva (72 h) jooksul enne koolituse toimumist, peab klient tasuma 100% koolituse maksumusest.

4. Koolituse ärajäämine

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva varem. Kliendi soovi kohaselt on võimalus osaleda samal koolitusel mõnel teisel kuupäeval, valida uus koolitus või Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus maksab kliendile juba tasutud osalemistasu tagasi.

5. Kohustused

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus vastutab koolitajate kvalifikatsiooni ja koolituse toimumise eest.

6. Autoriõigused

Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine, levitamine, tõlkimine teise keelde ilma Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kirjaliku nõusolekuta.

7. Force majeure

Vääramatu jõu korral on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusel õigus ära jätta või muuta koolituse toimumise kuupäeva ning kellaaega. Ärajäämise korral pakutakse alternatiivina uus kuupäev või kellaaeg. Juhul kui kliendile see ei sobi, maksab Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus koolituse eest juba tasutud summa tagasi.

8. COVID-19 nõuded

Kui tunnete end haigena, olete saanud positiivse koroonatesti vastuse või kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunud inimesega, siis ei ole lubatud saalikoolitusel osaleda. Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusel ei ole kohustust teostada koolitusklientide meditsiinilist kontrolli, kuid on õigus paluda haigustunnustega inimestel koolituselt lahkuda.

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus jätab endale õiguse muuta koolituse toimumise aega ja formaati seoses riigis kehtestatud COVID-19 nõuetega.

Küsimuste korral lisainfo:
e-post koolitus@evs.ee
telefon 53 50 9991