Koostamisel on algupäraste standardite EVS 846:2013 ja EVS 848:2015 uustöötlused

16.03.2020
Alternate Text

EVS/TK 48 „Vee- ja kanalisatsioonitehnika“ käsitlusalas on alustatud algupäraste standardite prEVS 846 "Hoone kanalisatsioon" ja prEVS 848 "Väliskanalisatsioonivõrk" uustöötluste koostamist.

Tehnilise komitee poolt heaks kiidetud koostamisettepaneku esitas Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts. Uustöötluste koostamist juhib Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi töörühm.

Käesoleval ajal on TTÜs ja Maaülikoolis toimumas uuringud sademevee arvutusmeetodite uuendamise osas ja vastavasisulised ettepanekud on kavas sisse viia ka nende statardite uustöötlustesse. Lisaks on tulnud kasutajatelt palju tagasisidet standardite sisu osas, mida tuleks veel neisse lisada.

Standardikavandite eeldatavad arvamusküsitlused algavad 2020. a novembris (kestus 2 kuud).

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.