Koostamisel on uus algupärane katuseehituse standard

02.01.2020
Alternate Text

Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu ettepanekul on EVS/TK 60 "Katuste ja ventileeritavate fassaadide ehitus" alustanud uue algupärase Eesti standardi prEVS 941 "Katuseehitusreeglid. Aluskonstruktsiooni puit- ja puidupõhised materjalid” koostamist. 

Standardis käsitletakse puit- ja puidupõhistest materjalidest katuse- ja fassaadikatete aluskonstruktsiooni ehitust. 

Eeldatavasti algab kavandi prEVS 941 arvamusküsitlusperiood märtsis. 

Täiendava info saamiseks on Standardikeskuse kontaktisik Katrin Kaasik.