Skip to main content

Kuidas toimub Euroopa ja rahvusvaheliste standardikavandite hääletamine?

Arvamusküsitlusel ja formaalsel hääletusel olevate Euroopa kavandite ning rahvusvaheliste kavandite, mille koostamises osaletakse osalejaliikmena (P-liikmena), hääletamine toimub komitee antud sisendi põhjal tsentraalselt Eesti Standardikeskuse kaudu.

Teiste hääletuste korral (nt komitee sisehääletus) vastutab sisendi andmise eest asjakohane komitee.

Ülevaatlikus tabelis on esile toodud hääletusprotseduurid, hääletuste kestus ja hääletajad.