Metroloogia digitaalajastul

20.05.2022
Alternate Text

20. mail tähistatakse rahvusvahelist metroloogiapäeva, mis on ühtlasi meetrikonventsiooni allkirjastamise aastapäev. 1875. aastal allkirjastatud meetrikonventsioon lõi aluse ülemaailmselt ühtsele mõõtesüsteemile ja selle  eesmärk oli ühtsustada mõõtmisi kogu maailmas. Sel aastal valiti rahvusvahelise metroloogiapäeva teemaks “Metroloogia digitaalajastul”, kuna digitaaltehnoloogia on tänapäeva ühiskonna üks põnevamaid suundi ja mõjutab tugevalt pea kõiki eluvaldkondi.

Standardiseeritud mõõtühikute kasutamine on vajalik paljudes erinevates valdkondades, sealhulgas teaduses ja inseneriteaduses, ning on hädavajalik uute leiutiste jaoks ja innovatsiooni toetamiseks nii tööstuses kui ka ühiskonnas üldiselt. Metroloogia digitaaliseerimine võib kasu tuua kõikides nendes valdkondades, kiirendades mõõtmistoodete ja -teenuste turule tulekut ning vähendades kinnitusprotsessidega seotud viivitusi. 

Üheks näiteks digipöördest metroloogias on digitaalse SI raamistiku loomine. Digitaalne SI raamistik võimaldab organisatsioonidel tarkvara ja teenuseid arendades tugineda SI ühikute süsteemile. ISO 80000 suuruste ja ühikute standardiseeria on oluline osa SI-põhiühikute süsteemis, kuna see sisaldab ühtlustatud termineid, määratlusi ja suuruste ja ühikute sümboleid, mida kasutatakse teaduses ja tehnikas. Need standardid pakuvad ühtset keelt teadlaste ja inseneride vaheliseks täpseks suhtluseks ja mõõtmisteabe edastamiseks.