8. märtsil tähistame koos rahvusvahelist naistepäeva

08.03.2022
Alternate Text

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine kriiside kontekstis on jätkuvalt 21. sajandi üks suurimaid ülemaailmseid väljakutseid. Lisaks käimasolevatele laastavatele sõdadele, mõjutavad naiste elu looduskatastroofid, nälg ja ka haiguspuhangud.

Humanitaarkriisidega seotud küsimused avaldavad tõsist ja püsivat mõju meie elukeskkonnale, kuid kõige enam haavavad need just naisi. Naised tunnetavad kriiside mõjusid väga sügavalt, mis tuleneb mitmetest sotsiaalsetest, majanduslikest ja kultuurilistest teguritest. Vaatamata raskustele on tähelepanuväärne eelkõige naiste ja tüdrukute roll muutuste eestvedajatena keerulistes olukordades.

Naised on võtnud initsiatiivi sotsiaalsete ja majanduslike liikumiste võtmejuhtidena. Kuigi meeste osalemine standardimises on ülemaailmselt keskmiselt kaks korda kõrgem kui naiste osalus, siis on naistel üha olulisem roll standardimises osalemisel.

Naised on kõige aktiivsemad toidu ning põllumajanduse (44%), tervishoiu (35%) ja keskkonnakaitse (35%) standardimisvaldkondades. Sel aastal, rahvusvahelisel naistepäeval, tähistamegi naiste panust võitlusesse keskkonna ja kliimaprobleemidega.