Online-lugemisteenuse hinnakiri

Täiskogu lugemisõigus üheks aastaks 958,67 EUR.

Teenuse hind on toodud online-lugemisteenuse andmiseks kuni viiele isikule ühe litsentsi soetaja kohta. Alatest kuuendast kasutajast lisandub 63,91 EUR iga täiendava kasutaja kohta.

NB Hinnakirjas tooud hindadele lisandub käibemaks!

Hinnad arvestatuna ICS-i gruppide kaupa:

ICS grupp (tegevusvaldkonnad) Hind (EUR)
01 ÜLDKÜSIMUSED. TERMINOLOOGIA. STANDARDIMINE. DOKUMENTATSIOON 255,65
03 TEENUSED. ETTEVÕTTE ORGANISEERIMINE, JUHTIMINE JA KVALITEET. HALDUS. TRANSPORT. SOTSIOLOOGIA 223,69
07 MATEMAATIKA. LOODUSTEADUSED 95,87
11 TERVISEHOOLDUS 191,73
13 KESKKONNA- JA TERVISEKAITSE. OHUTUS 447,38
17 METROLOOGIA JA MÕÕTMINE. FÜÜSIKALISED NÄHTUSED 223,69
19 KATSETAMINE 95,87
21 ÜLDKASUTATAVAD MASINAD JA NENDE OSAD 95,87
23 ÜLDKASUTATAVAD HÜDRO- JA PNEUMOSÜSTEEMID JA NENDE OSAD 319,56
25 TOOTMISTEHNOLOOGIA 319,56
27 ELEKTRI- JA SOOJUSENERGEETIKA 319,56
29 ELEKTROTEHNIKA 383,47
31 ELEKTROONIKA 255,65
33 SIDETEHNIKA 255,65
35 INFOTEHNOLOOGIA. KONTORISEADMED 255,65
37 VISUAALTEHNIKA 191,73
39 TÄPPISMEHAANIKA. JUVEELITOOTED 95,87
43 MAANTEESÕIDUKITE EHITUS 127,82
45 RAUDTEETEHNIKA 159,78
47 LAEVAEHITUS JA MERE-EHITISED 159,78
49 LENNUNDUS JA KOSMOSETEHNIKA 319,56
53 TÕSTE- JA TEISALDUS-SEADMED 95,87
55 PAKENDAMINE JA KAUPADE JAOTUSSÜSTEEMID 95,87
59 TEKSTIILI- JA NAHATEHNOLOOGIA 191,73
61 RÕIVATÖÖSTUS 63,91
65 PÕLLUMAJANDUS 95,87
67 TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA 191,73
71 KEEMILINE TEHNOLOOGIA 159,78
73 MÄENDUS JA MAAVARAD 95,87
75 NAFTA JA NAFTATEHNOLOOGIA 159,78
77 METALLURGIA 255,65
79 PUIDUTEHNOLOOGIA 191,73
81 KLAASI- JA KERAAMIKA-TÖÖSTUS 191,73
83 KUMMI- JA PLASTITÖÖSTUS 223,69
85 PABERITEHNOLOOGIA 95,87
87 VÄRVIDE JA VÄRVAINETE TÖÖSTUS 95,87
91 EHITUSMATERJALID JA EHITUS 511,29
93 RAJATISED 319,56
95 SÕJATEHNIKA 95,87
97 OLME. MEELELAHUTUS. SPORT 223,69