Online-lugemisteenuse hinnakiri riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele

Hinnakiri kehtib riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele:

  • põhiseaduslikele institutisoonidele (Riigikogu, Presidendi Kantselei, Riigikontroll, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohus, Eesti Pank);
  • kohtutele;
  • ministeeriumitele;
  • ametitele ja inspektsioonidele;
  • kaitseväele;
  • muudele valitsusasutustele VV seaduse § 39 mõttes;
  • linna- ja vallavalitsustele ning nende ametiasutustele.

Täiskogu aastane lugemisõigus nimetatud asutustele ja institutsioonidele on 719 EUR. 

Teenuse hind kehtib online-lugemisteenuse andmiseks kuni viiele isikule ühe litsentsi soetaja kohta. Alatest kuuendast kasutajast lisandub kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel 47,93 EUR kasutaja kohta.

NB! Hindadele lisandub käibemaks.
 
Hinnad arvestatuna ICS-i gruppide kaupa aastaseks lugemisõiguseks:

ICS grupp (tegevusvaldkond) Hind (EUR)
01 ÜLDKÜSIMUSED. TERMINOLOOGIA. STANDARDIMINE. DOKUMENTATSIOON 191,73
03 TEENUSED. ETTEVÕTTE ORGANISEERIMINE, JUHTIMINE JA KVALITEET. HALDUS. TRANSPORT. SOTSIOLOOGIA 167,77
07 MATEMAATIKA. LOODUSTEADUSED 71,90
11 TERVISEHOOLDUS 143,80
13 KESKKONNA- JA TERVISEKAITSE. OHUTUS 335,54
17 METROLOOGIA JA MÕÕTMINE. FÜÜSIKALISED NÄHTUSED 167,77
19 KATSETAMINE 71,90
21 ÜLDKASUTATAVAD MASINAD JA NENDE OSAD 71,90
23 ÜLDKASUTATAVAD HÜDRO- JA PNEUMOSÜSTEEMID JA NENDE OSAD 239,67
25 TOOTMISTEHNOLOOGIA 239,67
27 ELEKTRI- JA SOOJUSENERGEETIKA 239,67
29 ELEKTROTEHNIKA 287,60
31 ELEKTROONIKA 191,73
33 SIDETEHNIKA 191,73
35 INFOTEHNOLOOGIA. KONTORISEADMED 191,73
37 VISUAALTEHNIKA 143,80
39 TÄPPISMEHAANIKA. JUVEELITOOTED 71,90
43 MAANTEESÕIDUKITE EHITUS 95,87
45 RAUDTEETEHNIKA 119,83
47 LAEVAEHITUS JA MERE-EHITISED 119,83
49 LENNUNDUS JA KOSMOSETEHNIKA 239,67
53 TÕSTE- JA TEISALDUS-SEADMED 71,90
55 PAKENDAMINE JA KAUPADE JAOTUSSÜSTEEMID 71,90
59 TEKSTIILI- JA NAHATEHNOLOOGIA 143,80
61 RÕIVATÖÖSTUS 47,93
65 PÕLLUMAJANDUS 71,90
67 TOIDUAINETE TEHNOLOOGIA 143,80
71 KEEMILINE TEHNOLOOGIA 119,83
73 MÄENDUS JA MAAVARAD 71,90
75 NAFTA JA NAFTATEHNOLOOGIA 119,83
77 METALLURGIA 191,73
79 PUIDUTEHNOLOOGIA 143,80
81 KLAASI- JA KERAAMIKA-TÖÖSTUS 143,80
83 KUMMI- JA PLASTITÖÖSTUS 167,77
85 PABERITEHNOLOOGIA 71,90
87 VÄRVIDE JA VÄRVAINETE TÖÖSTUS 71,90
91 EHITUSMATERJALID JA EHITUS 383,47
93 RAJATISED 239,67
95 SÕJATEHNIKA 71,90
97 OLME. MEELELAHUTUS. SPORT 167,77