Projektkomitee"Consumer incident investigation guideline" asutamisettepanek ISO-lt

19.02.2020
Alternate Text

Rahvusvahelisest standardimisorganisatsioonist ISO on tulnud ettepanek asutada uus projektkomitee, mille eesmärgiks oleks koostada rahvusvaheline standard tööpealkirjaga: "Juhend tarbijajuhtumite uurimiseks" (Consumer incident investigation guideline). Ettepaneku projektkomitee moodustamiseks esitas tarbjateemaline komitee COPOLCO.

Ettepaneku ajendiks on, et seni puuduvad ISO standardid, mis käsitleksid tarbijale toodete või teenuste kasutamisel tekkinud vigastusi, õnnetusjuhtumeid ja toodete vale kasutamise tõttu aset leidnud surmajuhtumeid. Eesmärgiks on vältida sarnaste õnnetusjuhtumite kordumist, suurendada tarbijate ohutust ja turvatunnet. Standard oleks kasutamiseks erinevatele asutustele, organisatsioonidele ning rühmitustele, kes puutuvad kokku tarbijaga seotud probleemide ja juhtumite lahendamisega.

Hetkel teemaga otseselt seotud tehnilist komiteed EVS-i juures ei ole, kuid osalemine ISO tehnilistes või projektkomiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 06.05.2020.

Huvi ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Maarika Uusmaa