Skip to main content

Soodustused Eesti standardi ostmisel

  • 25% soodustus varem ostetud Euroopa standardi konsolideeritud versioonile standardite e-poe keskkonnas.
  • 50% soodustus paberil Eesti standardi korral (üli)õpilasele ja õppejõule soodustust tõendava dokumendi näitamisel EVS klienditeeninduses.
  • 40% soodustus eri valdkondade standardite pakettidele (paketis sisalduvate standardite üksikhindade kogusummast) elektroonses formaadis standardite e-poe keskkonnas.