Skip to main content

Standardi liigid

Standardi käsitlusala ja koostamise eesmärgi alusel on sagedasemad standardite liigid järgmised:

  • põhistandard on laia standardimisalaga või mingil kindlal alal üldisi sätteid sisaldav standard;
  • terministandard käsitleb termineid, tavaliselt koos määratlustega ja mõnikord koos selgitavate märkuste, jooniste, näidetega jne;
  • katsetusstandard käsitleb katsemeetodeid ning mida mõnikord täiendatakse muude katsemeetoditega seotud sätetega, nagu proovivõtt, statistiliste meetodite kasutamine, katsete tegemise järjekord;
  • tootestandard määrab kindlaks toote või tooterühma eesmärgivastavust tagavad nõuded;
  • protsessistandard määratleb protsessi eesmärgivastavust tagavad nõuded;
  • teenusestandard või teenuste standard määratleb teenuse eesmärgivastavust tagavad nõuded;
  • ühilduvusstandard määratleb toodete või süsteemide ühenduskohtades nende ühilduvusele esitatavad nõuded;
  • deklareeritavate omaduste standard sisaldab omaduste loendit, mille väärtuste või muude andmete esitamine on toote, protsessi või teenuse spetsifitseerimisel vajalik;
  • kavandamisstandard sisaldab määratlusi toote ja toodangu kavandamisest, toodangule ja töötingimustele esitatavatest nõuetest jne;
  • ohutusstandard käsitleb toote ohutust inimestele ja ümbrusele.