Skip to main content

Standardite kasulikkus VKE-dele

Standardid aitavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel (VKE-del)

  • arendada koostööd eri valdkondades;
  • täita õigusaktide nõudeid;
  • laieneda suurematele (sh rahvusvahelistele) turgudele;
  • üksteisest ja tarbijate ootustest paremini aru saada, mis omakorda aitab toodet/teenust paremini müüa;
  • ühildada eri ettevõtete pakutavaid tooteid ja koostisosi ning osutatavaid teenuseid;
  • vastata kogu kasutajaskonna vajadustele.

Samuti on ettevõtetel standardimisse panustades rohkem võimalusi osaleda

  • uute tehnoloogiate väljatöötamises ja
  • parimate praktikate väljaselgitamises.