Skip to main content

Ülemaailmne standardite päev 2023

13.10.2023
Alternate Text

Ülemaailmse säästva arengu tegevuskava eesmärk on kaotada kõikjal vaesus ning tagada väärikus ja hea elukvaliteet kõigile inimestele. Tegevuskava koosneb 17 eesmärgist🡭, mis keskenduvad nii majanduslikele, sotsiaalsetele kui ka keskkonnaga seotud teemadele. Rahvusvahelised standardid pakuvad selleks praktilisi lahendusi.

Juurdepääs kvaliteetsele tervishoiule on säästva arengu jaoks hädavajalik. 3. eesmärk on tagada kõigile hea tervis ja heaolu kogu eluks. Rahvusvahelistel standarditel ja vastavushindamisel on eesmärkide saavutamisel oluline roll. Standardid pakuvad ülemaailmset raamistikku, mis hõlbustab digitaalsete tervisetehnoloogiate kasutuselevõttu, teadus- ja arendustegevust, tervishoiuseadmete ja -süsteemide tootmist ja hooldust.

Samuti tagavad need, et tõhusad, ohutud ja usaldusväärsed meditsiiniseadmed, tervishoiuteenused ja -süsteemid on kättesaadavad kõikidele inimestele. Lisaks loovad need aluse tõhusale poliitikakujundamisele, mis julgustab koostööd tervishoiu tulemuste parandamiseks.

Digitaalse tervisetehnoloogia arenedes aitavad rahvusvahelised standardid tagada, et süsteemid on turvalised ja patsientide privaatsus on kaitstud.

Soovime kõigile head ülemaailmset standardite päeva!