Suitsutõrje standard EVS 919 on uuenenud

16.09.2020
Alternate Text

Standard, mis käsitleb nõudeid suitsutõrjesüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele on uuenenud ja kättesaadav EVS e-poest.

Vajadus standardi uustöötluse järele tekkis, sest standard vajas täiendamist ja kaasajastamist. Lisaks vajasid korrigeerimist joonised.

Võrreldes 2014. aastal jõustunud standardiga on standardi EVS 919 uustöötluse puhul, lisandunud ka paar joonist (suitsueemalduse põhinäitajate tabel ja suitsutõrjesüsteemide üheaegse toimimise algoritm), täpsustatud suitsueemaldamise tsoonide tähistusi, täiendatud suitsueemalduse eelprojekti ja põhiprojekti sisu, toodud esile nõuded suitsutõkke kõrguse määramisel, muudetud nõuded katusele luukide paigaldamisel jpm.

Standardit on võimalik soetada endale meie e-poe kaudu.