Skip to main content

Tasuta juhendmaterjalid

Käesolevalt lehelet leiate allalaadimiseks teiste organisatsioonide poolt koostatud ja Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse nime all avaldatavad tasuta juhend- ja abimaterjalid. Need dokumendid ei ole koostatud standardimisprotsessi tulemusena ja nad ei sobi oma sisu poolest avaldamiseks eraldi standardina ning nad ei kehtesta tehnilisi reegleid või norme.

Juhendmaterjal 101 - Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013) | 107 KB | DOCX

Mudelprojekteerimise üldjuhendid

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 1: Mudelprojekteerimise üldjuhendid | 915 KB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 2: Lähteolukorra modelleerimine | 1.7 MB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 3: Arhitektuurne projekteerimine | 1.05 MB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 4: Tehnosüsteemide_projekteerimine | 1.72 MB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 5: Konstruktsioonide projekteerimine | 1.05 MB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 6: Kvaliteedi tagamine | 1.09 MB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 7: Mahuarvutused | 879 KB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 8: Visualiseerimine | 1.33 MB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 9: Mudelite kasutamine tehnosüsteemide analüüsil | 1.05 MB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 10: Energia analüüsid | 1.22 MB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 11: Mudelipõhise projekti juhtimine | 975 KB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 12: Infomudelite kasutamine ehitise haldamisel | 1.07 MB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 13: Infomudelite kasutamine ehitamisel | 919 KB | PDF

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 14: Infomudelite kasutamine ehitusjärelvalves | 1 MB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 1: Mudelipõhine hange | 2.09 MB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 2: Mudelprojekteerimise üldnõuded | 1.28 MB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 3: Lähteandmete kodeering | 1.84 MB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 3 - Lisa 1: Lähteandmete kodeering | 34 KB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 4: Taristumudel ja mudelprojekteerimine hanke erinevates projekteerimisstaadiumites | 3.39 MB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 5.1: Pinnase-, alus- ja kaljutarindid ning katendid ja katted ehitusprojekti staadiumis | 767 KB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 5.2: Pinnasetööde töömudeli (3D-masinjuhtimismudeli) koostamine | 2.94 MB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 5.3: Pinnasetööde teostusmudeli koostamine | 1.72 MB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 6: Süsteemid | 736 KB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 7: Ehitustehnilised ehitiseosad | 573 KB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 8: Taristumudeli kvaliteedi tagamine | 730 KB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 9: Mahuarvutused ja kulukalkulatsioonid | 2.67 MB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 10: Visualiseering | 11.37 MB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015.Osa 11.1: Mudelprojekteerimine katendi remondil | 11.88 MB | PDF

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015.Osa 12: Taristumudeli kasutamine erinevates projekteerimisstaadiumites ja ehitamisel | 694 KB | PDF