Tasuta juhendmaterjalid

Käesolevalt lehelet leiate allalaadimiseks teiste organisatsioonide poolt koostatud ja Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse nime all avaldatavad tasuta juhend- ja abimaterjalid. Need dokumendid ei ole koostatud standardimisprotsessi tulemusena ja nad ei sobi oma sisu poolest avaldamiseks eraldi standardina ning nad ei kehtesta tehnilisi reegleid või norme.

Juhendmaterjal 101 - Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ 2013)

Mudelprojekteerimise üldjuhendid

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 1: Mudelprojekteerimise üldjuhendid

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 2: Lähteolukorra modelleerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 3: Arhitektuurne projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 4: Tehnosüsteemide_projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 5: Konstruktsioonide projekteerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 6: Kvaliteedi tagamine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 7: Mahuarvutused

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 8: Visualiseerimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 9: Mudelite kasutamine tehnosüsteemide analüüsil

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 10: Energia analüüsid

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 11: Mudelipõhise projekti juhtimine

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 12: Infomudelite kasutamine ehitise haldamisel

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 13: Infomudelite kasutamine ehitamisel

Mudelprojekteerimise üldjuhendid 2012. Osa 14: Infomudelite kasutamine ehitusjärelvalves

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 1: Mudelipõhine hange

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 2: Mudelprojekteerimise üldnõuded

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 3: Lähteandmete kodeering

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 3 - Lisa 1: Lähteandmete kodeering

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 4: Taristumudel ja mudelprojekteerimine hanke erinevates projekteerimisstaadiumites

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 5.1: Pinnase-, alus- ja kaljutarindid ning katendid ja katted ehitusprojekti staadiumis

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 5.2: Pinnasetööde töömudeli (3D-masinjuhtimismudeli) koostamine

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 5.3: Pinnasetööde teostusmudeli koostamine

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 6: Süsteemid

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 7: Ehitustehnilised ehitiseosad

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 8: Taristumudeli kvaliteedi tagamine

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 9: Mahuarvutused ja kulukalkulatsioonid

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015. Osa 10: Visualiseering

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015.Osa 11.1: Mudelprojekteerimine katendi remondil

Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid – Infrabim 2015.Osa 12: Taristumudeli kasutamine erinevates projekteerimisstaadiumites ja ehitamisel