Skip to main content

Toimunud koolitused 2022

12.01.2022 ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine III osa

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Veendumine ISO 9001:2015 nõuete täidetuses
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks

 

03.03.2022 Toote kvaliteet - nõuete esitus joonisel

Kuidas toimib toote geomeetriakvaliteediahel?
Milles seisneb tehnilise joonise kvaliteet?
Kuidas mõõtmetolerantse joonisel kulusäästlikult määratleda?

Koolituse sihtgrupp: masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolitaja: Priit Põdra

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Toote geomeetriakvaliteedi alused: ISO GPS-standardite süsteem (maatriksmudel); Geomeetriaspetsifikatsiooni aluspõhimõtted (toimingud, spetsifikatsioonijuhis, kontrollijuhis, sidumiskriteeriumid, geomeetriakvaliteediahel);
- ISO-joonise tehniline kvaliteet: Tehnilise joonise tõlgendus (aluspõhimõtted, üldspetsifikatsioonid); Ühetähenduslik mõõtmestamine;
- Mõõtmetolerants kui toote vastavusnõue: Joonkauguse tolereerimine; Joonsuuruse tolereerimine (vaikespetsifikatsioon, teisendajad, ümbrise nõue); Joonsuuruse ühendtolerantsid (maksimummaterjali nõue, miinimummaterjali nõue, vastastikkuse nõue, kvaliteedikontrolli piirid).

 

09.03.2022 Kliendikaebuste käsitlemine ISO 10002 kohaselt

Koolituse sihtgrupp: organisatsioonid, kes soovivad kliendikaebuste käsitlemisele süsteemselt läheneda

Koolitaja: Tauno-Jussi Onoper - TJO Konsultatsioonid

Koolituse teemad: (4 ak.t)
-Kui palju läheb maksma rahulolematu klient? Mida rahulolematud kliendid soovivad? 
-Kliendikaebuste käsitlemine standardi ISO 10002 alusel (Põhimõtted; Kaebuste käsitlemise raamistik, sh seonduvad rollid; Kaebuste käsitlemise planeerimine, kavandamine ja arendamine
-Kliendikaebuste käsitlemine standardi ISO 10002 alusel. (Kliendikaebuste käsitlemise protsess; Protsessi tulemuslikkuse hindamine ja parendamine).
-Seosed teiste valdkondadega (Seos müügi- ja arendustegevuse ning kliendihaldusega. Seos sama standardiperekonna teiste väljaannetega; Seos ISO 9001ga).

 

24.03.2022 Katuseehitusreeglite uuenenud üldnõuded

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, piirdetarindite projekteerijad, ehitusjärelevalve insenerid, ehitusjuhid.

Koolitaja: Margus Laats

Koolituse teemad: (4 h)
-Ehitusmaterjalitehnoloogiad, materjalide tehnoloogiline innovatsioon
-Ehitusmaterjalide toimivus ja ajas kestvus, vananemiskindlus
-Ehitusüüsika, niiskus- ja soojustehnika
-Energiatõhus kuluoptimaalne ehitamine ja projekteerimine
-Teadmiste, kogemuste (nii positiivsete kui negatiivsete) jagamine läbi koolituste, praktikumide ja seminaride
-Eesti katuse- ja fassaadiehitusreeglite, standardite ja juhendmaterjalide loomine

 

Tellimuskoolitus: 07.04.2022 Toote kvaliteet - nõuete esitus joonisel

Kuidas toimib toote geomeetriakvaliteediahel?
Milles seisneb tehnilise joonise kvaliteet?
Kuidas mõõtmetolerantse joonisel kulusäästlikult määratleda?

Koolituse sihtgrupp: masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolitaja: Priit Põdra

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Toote geomeetriakvaliteedi alused: ISO GPS-standardite süsteem (maatriksmudel); Geomeetriaspetsifikatsiooni aluspõhimõtted (toimingud, spetsifikatsioonijuhis, kontrollijuhis, sidumiskriteeriumid, geomeetriakvaliteediahel);
- ISO-joonise tehniline kvaliteet: Tehnilise joonise tõlgendus (aluspõhimõtted, üldspetsifikatsioonid); Ühetähenduslik mõõtmestamine;
- Mõõtmetolerants kui toote vastavusnõue: Joonkauguse tolereerimine; Joonsuuruse tolereerimine (vaikespetsifikatsioon, teisendajad, ümbrise nõue); Joonsuuruse ühendtolerantsid (maksimummaterjali nõue, miinimummaterjali nõue, vastastikkuse nõue, kvaliteedikontrolli piirid).

 

Tellimuskoolitus: 14.04.2022 Toote kvaliteet - nõuete esitus joonisel

Kuidas toimib toote geomeetriakvaliteediahel?
Milles seisneb tehnilise joonise kvaliteet?
Kuidas mõõtmetolerantse joonisel kulusäästlikult määratleda?

Koolituse sihtgrupp: masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolitaja: Priit Põdra

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Toote geomeetriakvaliteedi alused: ISO GPS-standardite süsteem (maatriksmudel); Geomeetriaspetsifikatsiooni aluspõhimõtted (toimingud, spetsifikatsioonijuhis, kontrollijuhis, sidumiskriteeriumid, geomeetriakvaliteediahel);
- ISO-joonise tehniline kvaliteet: Tehnilise joonise tõlgendus (aluspõhimõtted, üldspetsifikatsioonid); Ühetähenduslik mõõtmestamine;
- Mõõtmetolerants kui toote vastavusnõue: Joonkauguse tolereerimine; Joonsuuruse tolereerimine (vaikespetsifikatsioon, teisendajad, ümbrise nõue); Joonsuuruse ühendtolerantsid (maksimummaterjali nõue, miinimummaterjali nõue, vastastikkuse nõue, kvaliteedikontrolli piirid).

 

14.04.2022 Nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele

Koolituse sihtgrupp:kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, kellel on juba kogemus EVS-EN ISO 17025:2006 standardi kasutamise osas

Koolitajad: Marko Part, Toomas Tiivel (Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus)

Koolituse teemad: (8 ak.t)
- Erapooletus
- Nõuded ressurssidele
- Nõuded protsessidele
- Nõuded juhtimissüsteemile
- Grupitöö 

 

Tellimuskoolitus: 06.05.2022 Keskkonnajuhtimine standardi ISO 14001:2015 põhjal

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, keskkonnajuhid, ettevõtete juhid jt juhtimissüsteemide standardite rakendamise ja töökorras hoidmise eest vastutavad töötajad.

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Sissejuhatus; keskkonnajuhtimissüsteemide ülesehitus
- Planeerimine ja elluviimine
- Tulemuslikkuse hindamine ja parendamine

 

25.05.2022 ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine I osa

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koolitaja: Urmas Karileet

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- ISO 9001:2015 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedialased juhtpõhimõtted ja eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomise tegevused
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö


31.05.2022 Uus sisetöökohtade valgustuse standard EVS-EN 12464-1:2021

Teadmised valguse mõjust inimese tervisele ja produktiivsusele on muutunud arenenud maades oluliseks teemaks. Selle tulemusena on välja töötatud uus täiendatud sisevalgustuse standard EVS-EN 12464-1:2021, milles on palju muudatusi ja viiteid parema töökeskkonna saavutamiseks.

Koolitusel käime läbi kõik olulised nõuded ja nõuete põhjendused, vaatame erinevaid näiteid nii headest kui halbadest lahendustest. Miks mõned näiliselt head lahendused osutuvad mõne aja pärast töötajaile painajalikuks jne.

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on oluline valgustusala projekteerijatele, peatöö- ja alltöövõtjate elektriala spetsialistidele, valgustustehniliste mõõdistuste teostajatele, arhitektidele aga ka lõpptellijatele, kes planeerivad uut valgustuspaigaldist.

Koolitaja: Tiiu Tamm

Koolituse teema: (6 ak.t)
- oluliste muudatuste põhjendamine standardis "EVS-EN 12464-1 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus Osa 1: Sisetöökohad".

08.06.2022 Keskkonnajuhtimine standardi ISO 14001:2015 põhjal

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, keskkonnajuhid, ettevõtete juhid jt juhtimissüsteemide standardite rakendamise ja töökorras hoidmise eest vastutavad töötajad.

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Sissejuhatus; keskkonnajuhtimissüsteemide ülesehitus
- Planeerimine ja elluviimine
- Tulemuslikkuse hindamine ja parendamine

 

07.09.2022 ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine II osa

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koolitaja: Urmas Karileet

Koolituse teemad: (6 ak.t)

- ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse teoreetiline osa
- ISO 9001:2015 siseaudiitorite koolituse praktiline osa, nõuete täidetuse vastavushinnang konkreetsete juhtimissüsteemi osade ja protsesside näitel
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi siseauditeerimiseks, auditi plaan ja ressursid, kodutöö
- Soovi korral täiendav praktiline konsultatsioon ettevõttes (aeg kokkuleppel koolitajaga)

 

11.10.2022 Toote kvaliteet - nõuete esitus joonisel

Koolituse sihtgrupp:  masinavaldkonna konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tootmise kvaliteediinsenerid ja nende juhid.

Koolitaja:Priit Põdra, tehnikadoktor, volitatud mehaanikainsener

Teemad:

- Toote geomeetriakvaliteedi alused: ISO GPS-standardite süsteem (maatriksmudel); Geomeetriaspetsifikatsiooni aluspõhimõtted (toimingud, spetsifikatsioonijuhis, kontrollijuhis, sidumiskriteeriumid, geomeetriakvaliteediahel);
- ISO-joonise tehniline kvaliteet: Tehnilise joonise tõlgendus (aluspõhimõtted, üldspetsifikatsioonid); Ühetähenduslik mõõtmestamine;
- Mõõtmetolerants kui toote vastavusnõue: Joonkauguse tolereerimine; Joonsuuruse tolereerimine (vaikespetsifikatsioon, teisendajad, ümbrise nõue); Joonsuuruse ühendtolerantsid (maksimummaterjali nõue, miinimummaterjali nõue, vastastikkuse nõue, kvaliteedikontrolli piirid).

 

25.10.2022 Katuseehitusreeglite uuenenud üldnõuded

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, piirdetarindite projekteerijad, ehitusjärelevalve insenerid, ehitusjuhid.

Koolitaja: Margus Laats on ehitus- ja materjalide tehnoloogia koolitaja

Teemad:
1. Mis on katus? Mis on katusetarind? Mis on katuse kandetarind? Mis on katuse isolatsioonitarind? Mis on aluskatuse tarind?
2. Reeglitele vastav katuse kalle, minimaalne katuse kalle
3. Lamekatuse ja kaldkatuse määratlused
4. Katuseehituse sõnavara, üksikterminid
5. Katuse isolatsioonitarindite kihid (aurutõke, õhutõke, tuuletõke, aluskate, soojustus)
6. Katusetarvikute süsteemse käsitluse aluspõhimõtted
7. Ajutine kaitse ehitus- ja rekonstrueerimistööde ajal, ajutised katted
8. Katusetarindi piirkonnad, katusega seotud hoone osad ja liited
9. Katuste jaotus ja katusetüübid
10. Katustega seotud mõjud ja koormused

 

02.11.2022 ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine III osa

Koolituse eesmärk: Hõlbustada väikeettevõtetel iseseisvalt ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuete mõistmist ja rakendamist oma organisatsioonis

Koolituse sihtgrupp: Ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolituse 3.päev

- Dokumenteeritud, rakendatud ja siseselt auditeeritud juhtimissüsteemi ülevaatus, tagasiside kodutööst
- Koolitusel osalenud ettevõtete juhtimissüsteemi loomise praktilise kogemusega tutvumine
- Juhtimissüsteemi juhtkonnapoolne ülevaatus
- Veendumine ISO 9001:2015 nõuete täidetuses
- Ettevalmistus juhtimissüsteemi sertifitseerimiseks


07.12.2022 Uued sisetöökohtade valgustuse nõuded

Teadmised valguse mõjust inimese tervisele ja produktiivsusele on muutunud arenenud maades oluliseks teemaks. Selle tulemusena on välja töötatud uus täiendatud sisevalgustuse standard EVS-EN 12464-1:2021, milles on palju muudatusi ja viiteid parema töökeskkonna saavutamiseks.

Koolitusel käime läbi kõik olulised nõuded ja nõuete põhjendused, vaatame erinevaid näiteid nii headest kui halbadest lahendustest. Miks mõned näiliselt head lahendused osutuvad mõne aja pärast töötajaile painajalikuks jne.

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on oluline valgustusala projekteerijatele, peatöö- ja alltöövõtjate elektriala spetsialistidele, valgustustehniliste mõõdistuste teostajatele, arhitektidele aga ka lõpptellijatele, kes planeerivad uut valgustuspaigaldist.

Koolitaja: Tiiu Tamm

Koolituse teema: (6 ak.t)
- oluliste muudatuste põhjendamine standardis "EVS-EN 12464-1 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus Osa 1: Sisetöökohad".

13.12.2022 Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt kehtivatele standarditele

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, elektri-ja nõrkvoolu projekteerijad, elektripaigaldajad, nõrkvoolupaigaldajad, piksekaitsepaigaldajad, peatöövõtjad, projektide järelvalvajad, oluliste avalike teenuste pakkujad (riigiasutused nagu seda on Riigi Kinnisvara, Päästeamet, kaitsejõud, politsei, riigipank jne), laiamahuliste ja olulise avaliku huviga teenustega pakkumisega seotud ettevõtted (nagu seda on telekommunikatsiooniga seotud ettevõtted, pangad jne), kõrgendatud tehnoloogilise tuleohuga seotud ettevõtted (kütuseterminaalid, puidutööstus, keemiatööstus jne), kõrgendatud inimeste-ja koduloomade ohuriskiga seotud ettevõtted (lennujaam ja lendude juhtimine, teatrid, kaubamajad, meelelahutusasutused, hotellid ja turismiasutused, meditsiiniasutused, hoolekandeasutused, haridusasutused, farmid jne), kindlustusettevõtted jne.

Koolitajad: Tarmo Riit, Priit Sepper

Koolituse teemad: (7 ak.t)
- Sissejuhatus, piksekaitsega seotud kehtivad standardid. Lühiülevaade piksekaitsega seotud standarditest EVS-EN 62305, EVS-EN 50164, EVS-EN 50536, EVS-HD 60364, IEC/TR 62713, terminitest ja parameetritest, välgu mõjust, piksekaitse vajalikkusest ja põhjendatusest, piksekaitsemeetmetest, põhilistest kriteeriumitest ehitise kaitse; Riskianalüüs 1; Terminid, määratlused, sümbolid; terminite selgitus
- Riskianalüüs 2; riskikomponentide kindlaksmääramine (Tarmo Riit) Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 1; Terminid ja määratlused; piksekaitsesüsteem (LPS); piksekaitse välissüsteem
- Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 2. Piksekaitse sisesüsteem; piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll; kaitsemeetmed elusolendite puute-ja sammupingega kahjustamise vastu. Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid; Terminid ja määratlused; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete (SPM) projekteerimine ja paigaldamine; maandamine ja potentsiaaliühtlustus; magnetiline ekraneerimine ja juhistiku paigaldus; koordineeritud liigpingekaitsesüsteem; isoleerivad sisendid; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete korraldamine.