Toimunud koolitused 2024

11.01.2024 Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded standard EVS-EN ISO 15189:2022 (moodul  C)

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, EVS-EN ISO 15189:2022  standardi rakendamisest huvitatud meditsiinilaborite esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Lektorid: Kaire Tõugu, Marko Part

Koolituse teemad: Üldnõuded; Nõuded ressurrssidele; Nõuded protsessidele; Nõuded juhtimissüsteemile.

 

29.02.2024 Nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 põhjal

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Lektorid: Kaire Tõugu, Toomas Tiivel

Koolituse teemad: Erapooletus; Nõuded ressurrssidele; Nõuded protsessidele; Nõuded juhtimissüsteemile.