Töödokumendid

 

Rakendus Tutvustus Juhend Ligipääs
CEN-i ja ISO komiteede töödokumendid Veebikeskkond Eesti peegelkomiteede liikmetele ligipääsuks CEN-i ja ISO komiteede töödokumentidele, koosolekute kavadele ja otsustele. Kasutusjuhend EVS/TK-de eksperdid
CEN-i e-komiteed CEN-i tehniliste komiteede dokumendid töös vahetult osalejatele Kasutusjuhend Vahetult CEN-i töös osalejad
ISO e-komiteed ISO tehniliste komiteede dokumendid töös vahetult osalejatele Kasutusjuhend Vahetult ISO töös osalejad
IEC/CENELEC-i koostöörakendus Veebikeskkond tehnilistele komiteedele info vahetamiseks (peegeldatavate komiteede töödokumendid: koosolekute protokollid, otsused, küsitlused, muu oluline info) Kasutusjuhend EVS/TK-de eksperdid