Skip to main content

Töödokumendid

 

Rakendus Tutvustus Juhend Ligipääs
CEN-i ja ISO komiteede töödokumendid🡭 Veebikeskkond Eesti peegelkomiteede liikmetele ligipääsuks CEN-i ja ISO komiteede töödokumentidele, koosolekute kavadele ja otsustele. Kasutusjuhend🡭 EVS/TK-de eksperdid
CEN-i e-komiteed🡭 CEN-i tehniliste komiteede dokumendid töös vahetult osalejatele Kasutusjuhend🡭 Vahetult CEN-i töös osalejad
ISO e-komiteed🡭 ISO tehniliste komiteede dokumendid töös vahetult osalejatele Kasutusjuhend🡭 Vahetult ISO töös osalejad
IEC/CENELEC-i koostöörakendus🡭 Veebikeskkond tehnilistele komiteedele info vahetamiseks (peegeldatavate komiteede töödokumendid: koosolekute protokollid, otsused, küsitlused, muu oluline info) Kasutusjuhend🡭 EVS/TK-de eksperdid