Skip to main content

Toimunud koolitused 2020

09.01.2020 Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele

2017. aasta lõpus hakkas kehtima uus standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele". Koolitusel keskendutakse standardi muudatustele võrreldes standardi eelmise versiooniga, tutvustatakse uusi mõisteid ja laborite akrediteerimisvõimalusi vastavalt uutele nõudmistele.

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, kellel on juba kogemus EVS-EN ISO 17025:2006 standardi kasutamise osas

Koolitajad: Kaire Tõugu ja Anastassia Filimonova (Eesti Akrediteerimiskeskus)

Koolituse teemad: (8 ak.t)
- Olulised muudatused standardis. Erapooletus
- Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele. Nõuded juhtimissüsteemile
- Üleminek standardi uuele versioonile
- Grupitöö


16.01.2020 Sisekliimastandard EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019

Koolituse teema: Sisekliimastandardi EVS-EN 16798-1:2019/NA:2019 normlisa: Kõik rahvuslikud soovitatud sisekeskkonna kriteeriumid

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, eriosade projekteerijad, töövõtjad, kinnisvaraarendajad ja -omanikud, ehitusnõunikud ja muud ehitusala spetsialistid

Koolitajad: Peeter Parre, Jarek Kurnitski 

Koolituse teemad: (4 ak.t)
- Sisekliima valupunktid hoonete projekteerimisel
- Uue, tõlgitud standardi tutvustus: Sisekeskkonna lähteandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust keskkonnast, valgustusest ja akustikast
- Standardi rahvusliku normlisa tutvustus


28.01.2020, 16.06.2020, 03.11.2020 CE-märgistus ehitustoodetel

Koolituse sihtgrupp: 
Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad rohkem teada saada ehitustoodetel kasutatavatest CE märgistest, Euroopa Liidu nõuetest jm 

Koolitajad: Enno Rebane (Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, tegevdirektor), Toomas Tamm (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Tehnikaosakonna peaspetsialist)

Teemad: (3 ak.t)
- Nõuded ehitistele ja ehitustoodetele Euroopa Liidus ja Eestis, EL-i ehitustoodete määrus CPR, põhinõuded ehitistele.
- Eesti nõuded ehitustoodetele – ehitustoodete määrused.
- Ehitustoodete vastavushindamine, tõendamis-süsteemid, tootmisohje, ehitustoote tüübi määramine.
- Teavitatud asutused.
- Nõuded tootjatele ja ettevõtjatele.
- Standardid, ehitusala standardid, ehitustoodete standardid, harmoneeritud standardid, standardi lisa ZA, EVS ja CEN, standardite kehtivus.
- Euroopa tehniline hinnang ETA
- Ehitustoodete dokumendid, toimivus-deklaratsioon, sertifikaadid, laboriprotokollid.
- Ehitustoodete CE-märgistus.
- Ehitustoodete järelevalve, turujärelevalve, ehitusjärelevalve, mõjutusvahendid.
- Informatsioon nõuete kohta – NANDO veebileht, construction veebileht, ehitustoodete kontaktpunktid.


27. veebruaril 2020 Masinadirektiiv ja CE-märgistuse alused

Koolituse sihtgrupp: tööstusmasinate ehitajad, ümberehitajad ja hankijad, konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tehnikajuhid jt

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- EL ohutusalased regulatsioonid; Tootja, maaletooja, edasimüüja – nende kohustused; Masina vastavushindamine ja selle läbiviimine;
- Harmoniseeritud standard ja vastavuse presumptsioon
Juhtimissüsteem; Mehhaaniline süsteem; Piirded ja
kaitseseadmed
- Nõutav teave masinal (CE-märgis jt); Nõutavad juhendid ja nende sisu; Masina tehniline fail


13.03.2020 Kliendikaebuste käsitlemine ISO 10002 kohaselt

Koolituse eesmärk: Anda osalejatele ülevaade kliendikaebuste süsteemsest käsitlemisest. Tutvustada ISO 10002 standardi sisu. Arutada läbi kliendikaebuste käsitlemise seosed teiste standarditega.

Koolituse sihtgrupp: organisatsioonid, kes soovivad kliendikaebuste käsitlemisele süsteemselt läheneda

Koolitaja: Tauno-Jussi Onoper - TJO Konsultatsioonid

Koolituse teemad: (4 ak.t)
- Sissejuhatus. Kui palju läheb maksma rahulolematu klient? Mida rahulolematud kliendid soovivad? 
Kliendikaebuste käsitlemine standardi ISO 10002 alusel (Põhimõtted; Kaebuste käsitlemise raamistik, sh seonduvad rollid; Kaebuste käsitlemise planeerimine, kavandamine ja arendamine
- Kliendikaebuste käsitlemine standardi ISO 10002 alusel (jätkub). (Kliendikaebuste käsitlemise protsess; Protsessi tulemuslikkuse hindamine ja parendamine). 
Seosed teiste valdkondadega (Seos müügi- ja arendustegevuse ning kliendihaldusega; Seos sama standardiperekonna teiste väljaannetega; Seos ISO 9001ga).
Seminari kokkuvõte.

02.06.2020 Uued nõuded katse- ja kalibreerimislaboritele (VENE KEELES)

2017. aasta lõpus hakkas kehtima uus standard EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 "Üldnõuded katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsusele". Koolitusel keskendutakse standardi muudatustele võrreldes standardi eelmise versiooniga, tutvustatakse uusi mõisteid ja laborite akrediteerimisvõimalusi vastavalt uutele nõudmistele.

Koolituse sihtgrupp: kvaliteedijuhid, laborite juhid, ISO/IEC 17025 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, kellel on juba kogemus EVS-EN ISO 17025:2006 standardi kasutamise osas

Koolitajad: Kaire Tõugu ja Anastassia Filimonova (Eesti Akrediteerimiskeskus)

Koolituse teemad: (8 ak.t)
- Olulised muudatused standardis. Erapooletus
- Nõuded ressurssidele. Nõuded protsessidele. Nõuded juhtimissüsteemile
- Üleminek standardi uuele versioonile
- Grupitöö

10.06.2020 Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt

Koolituse eesmärk: Omandada teadmisi ja oskusi ehitiste piksekaitsesüsteemide vajaduse üle otsustamiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks ja hooldamiseks.

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, elektri-ja nõrkvoolu projekteerijad, elektripaigaldajad, nõrkvoolupaigaldajad, piksekaitsepaigaldajad, peatöövõtjad, projektide järelvalvajad, oluliste avalike teenuste pakkujad (riigiasutused nagu seda on Riigi Kinnisvara, Päästeamet, kaitsejõud, politsei, riigipank jne), laiamahuliste ja olulise avaliku huviga teenustega pakkumisega seotud ettevõtted (nagu seda on telekommunikatsiooniga seotud ettevõtted, pangad jne), kõrgendatud tehnoloogilise tuleohuga seotud ettevõtted (kütuseterminaalid, puidutööstus, keemiatööstus jne), kõrgendatud inimeste-ja koduloomade ohuriskiga seotud ettevõtted (lennujaam ja lendude juhtimine, teatrid, kaubamajad, meelelahutusasutused, hotellid ja turismiasutused, meditsiiniasutused, hoolekandeasutused, haridusasutused, farmid jne), kindlustusettevõtted jne.

Koolitajad: Tarmo Riit, Priit Sepper

Koolituse teemad: (7 ak.t)
- standardid EVS-EN 62305; EVS-EN 50164
- piksekaitse sise- ja välissüsteemid;
- ehitise elektri- ja elektroonikasüsteemid

 

11.06.2020 Masinadirektiiv ja CE-märgistuse alused (VENE KEELES)

Koolituse sihtgrupp: tööstusmasinate ehitajad, ümberehitajad ja hankijad, konstrueerimisinsenerid, juhtinsenerid, tehnikajuhid jt

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- EL ohutusalased regulatsioonid; Tootja, maaletooja, edasimüüja – nende kohustused; Masina vastavushindamine ja selle läbiviimine;
- Harmoniseeritud standard ja vastavuse presumptsioon
Juhtimissüsteem; Mehhaaniline süsteem; Piirded ja
kaitseseadmed
- Nõutav teave masinal (CE-märgis jt); Nõutavad juhendid ja nende sisu; Masina tehniline fail


17.06.2020 Integreeritud juhtimissüsteem siseaudiitoritele (Sisekoolitus)

Koolitaja: Urmas Karileet  

Koolituse teemad: (7 ak.t)
- Ülevaade auditeerimise põhimõtetest
- Lühiülevaade standardite nõuetest
- Õppesiseauditi läbiviimise ettevalmistus ja läbiviimine
- Tagasiside siseauditi leidudest, tulemuste vormistamine, siseauditi sulgemine. Tagasiside koolitusest.

 

29.09.2020 Masinate korrashoiu alused

Koolituse sihtgrupp: masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, hooldusjuhid, tehnikajuhid jt huvilise.

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Masinate korrashoid ja selle põhiprintsiibid (masinate hooldus: ohud ja võimalused; jätkusuutliku korrashoiu praktiline raamistik; masinate ümberehituse problemaatika sh CE - märgistamine)
- Masinate korrashoiu strateegiad ja taktikad (reageeriv, aja- ja olekupõhine korrashoid; olekupõhine korrashoid 4.0)
- Masinate korrashoiu tehnoloogiad ja praktikad (korrashoiu näitajad ja nende arvutamine; õlianalüüs, vibro- ja ultrahelidiagnostika, termograafia; korrashoiu infotehnoloogiline tugi)


26.10.2020 Produktiivsust ja tervist toetav valgustus

Koolituse sihtgrupp: Valgustuse projekteerijad, arhitektid, kinnisvaraarendajad, lõpptellijad ja kõik teised kellele on oluline hea valgustus.

Koolitaja: Tiiu Tamm  - elektriinsener, pikaaegse koolituspraktikaga valgustustehnika lektor, kes peab korralisi loenguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja Kunstiakadeemias. Tiiu Tamm kuulub Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ juhatuse liikmena Eesti Standardikeskuse tehnilisse komiteesse EVS/TK24 Valgustehnika.

Koolituse teemad: (6 ak.t)

- Olulist lähteülesande koostamisel valgustuse projekteerimiseks ja ehitushankeks; kontroll objekti vastuvõtul
- Muutuva valge valgus töökohal – trend või eluks vajalik lahendus 
- Valgustuse mõju tervisele ja produktiivsusele. Kuidas seda projekteerida ja millised juhtimissüsteemid selleks sobivad. 

 

05.11.2020 Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Koolituse sihtgrupp: organisatsioonid, kes soovivad riskijuhtimisele süsteemselt läheneda

Koolitaja: Tauno-Jussi Onoper - TJO Konsultatsioonid

Koolituse teemad: (4 ak.t)
• Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
• Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel ja riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel
• Ülevaade levinumatest riskihindamismeetoditest IEC 31010 alusel. Milliseid meetodeid kasutada:
- Riskide tuvastamisel
- Riskide analüüsimisel
- Riski suuruse hindamisel
• Riskihindamisele järgnevad tegevused


10.11.2020 Koristustööde kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine (INSTA800)

Koolituse sihtgrupp: kellel, on EVS 914:2012 teadmiste tase 3 tõendav eksamiga lõppenud koolituselt tunnistus

Koolitaja: Helge Alt (Puhastusekspert OÜ)

Koolituse teemad: (8 ak.t)
- Standardi uuendusest
- Standardi uus struktuur
- Uus standard versus vana standard - mis on muutunud? Mida standardi kasutamisel tuleb edaspidi arvestada?
- INSTA 800 kasutamise kogemus Eestis ja teistes maades


11.11.2020 ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja selle omal käel rakendamine

Koolituse sihtgrupp: Koolitusele on oodatud ettevõtjad, kvaliteedijuhid ning ettevõtete ja asutuste esindajad, kes soovivad alustada kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 juurutamist omal käel. Oodatud on ka need, kes soovivad oma olemasolevat juhtimissüsteemi ajakohastada vastavalt ISO 9001:2015 nõuetele.

Koolitaja: Urmas Karileet (Integre OÜ)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- ISO 9001:2015 standardi nõuded ja kasu
- Kvaliteedialased juhtpõhimõtted ja eesmärgid
- Tegevused soovitud tulemuste saavutamiseks, protsesside skeem
- ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise süsteemi loomise tegevused
- Juhtimissüsteemi kirjeldava dokumentatsiooni loomine, kodutöö

01.12.2020 Masinate korrashoiu juhtimine

Koolituse sihtgrupp: masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, tehnikajuhid, hooldusjuhid jt huvilised.

Koolitaja: Priit Põdra (Tallinna Tehnikaülikool, inseneriteaduskond)

Koolituse teemad: (6 ak.t)
- Tööstusmasinate kriitilisuse hindamine ja pingerida (kriitilisuse maatriks sh EVS-EN 60300-3-11:2009; masina kriitilisuse indeks)
- Korrashoiusüsteemi juhtimise alused (korrashoid kui tööstuse varahaldus tööriist; korrashoiu tõhustamise teekaart)
- Korrashoiusüsteemide auditeerimine (juhtimine ja personal; süsteemid ja protseduurid; määrimissüsteemi audit)

09.12.2020 Uuenenud tuleohutusnõuded EVS 812 sarja põhjal

Koolituse sihtgrupp: projekteerijad, planeerijad, ehitajad ja kõik teised, kes oma töös puutuvad kokku tuleohutusega.

Koolitajad: 

Erti Suurtalu - Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert. Töötanud asutuses ehituskontrolli alal üle 15 aasta. On osalenud tuleohutust käsitlevate standardite koostamisel ja kommenteerimisel. 
Margo Lempu - 
Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik. Töötanud ehituskontrolli alal üle 15 aasta. On koostanud standardi EVS osa 3 ja osalenud teiste tuleohutust käsitlevate standardite koostamisel ja kommenteerimisel. 

Koolituse teemad: (5,5 ak.t)
Standardite lühikokkuvõtted:
- EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
- EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
- EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
- EVS 812-8:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus