Nõuded ehitiste piksekaitse süsteemidele vastavalt kehtivatele standarditele

Koolitusele regristreerumine on lõppenud
Koolituse kuupäev: 12.05.2021

NB! Vabad kohad veebikoolitusel!

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, elektri-ja nõrkvoolu projekteerijad, elektripaigaldajad, nõrkvoolupaigaldajad, piksekaitsepaigaldajad, peatöövõtjad, projektide järelvalvajad, oluliste avalike teenuste pakkujad (riigiasutused nagu seda on Riigi Kinnisvara, Päästeamet, kaitsejõud, politsei, riigipank jne), laiamahuliste ja olulise avaliku huviga teenustega pakkumisega seotud ettevõtted (nagu seda on telekommunikatsiooniga seotud ettevõtted, pangad jne), kõrgendatud tehnoloogilise tuleohuga seotud ettevõtted (kütuseterminaalid, puidutööstus, keemiatööstus jne), kõrgendatud inimeste-ja koduloomade ohuriskiga seotud ettevõtted (lennujaam ja lendude juhtimine, teatrid, kaubamajad, meelelahutusasutused, hotellid ja turismiasutused, meditsiiniasutused, hoolekandeasutused, haridusasutused, farmid jne), kindlustusettevõtted jne.

Koolituse eesmärk: Omandada teadmisi ja oskusi ehitiste piksekaitsesüsteemide vajaduse üle otsustamiseks, projekteerimiseks, ehitamiseks ja hooldamiseks.

Aeg: 12.mai 2021 (7 ak.t)

Koolitus annab 4 täiendõppepunkti! 

Koht: Koolitus toimub veebikoolitusena! (Piiragutest tulenevalt selgub kontaktkoolituse toimumise võimalus.)
Kontaktkoolitus - Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus (Akadeemia tee 21/6, II korrus, Tallinn)
Veebikoolitus - võimalus on osaleda reaalajas veebikoolitusel.

Koolitajad: Tarmo Riit, Priit Sepper

Teemad:

10.00-11.30 Sissejuhatus, piksekaitsega seotud kehtivad standardid. Lühiülevaade piksekaitsega seotud standarditest EVS-EN 62305, EVS-EN 50164, EVS-EN 50536, EVS-HD 60364, IEC/TR 62713, terminitest ja parameetritest, välgu mõjust, piksekaitse vajalikkusest ja põhjendatusest, piksekaitsemeetmetest, põhilistest kriteeriumitest ehitise kaitse; Riskianalüüs 1; Terminid, määratlused, sümbolid; terminite selgitus (Tarmo Riit)
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Riskianalüüs 2; riskikomponentide kindlaksmääramine (Tarmo Riit) Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 1; Terminid ja määratlused; piksekaitsesüsteem (LPS); piksekaitse välissüsteem (Priit Sepper)
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule 2. Piksekaitse sisesüsteem; piksekaitsesüsteemide hooldus ja kontroll; kaitsemeetmed elusolendite puute-ja sammupingega kahjustamise vastu. Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid; Terminid ja määratlused; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete (SPM) projekteerimine ja paigaldamine; maandamine ja potentsiaaliühtlustus; magnetiline ekraneerimine ja juhistiku paigaldus; koordineeritud liigpingekaitsesüsteem; isoleerivad sisendid; välgu elektromagnetilise impulsi kaitsemeetmete korraldamine (Priit Sepper)
15.15 – 16.00 Küsimused, diskussioonid (Tarmo Riit, Priit Sepper)

Osavõtutasu: 215 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause kontaktkoolitusel ja lektori tasu). Koolitusel osalenu saad tunnistuse.

Tasumine ja loobumine: Koolituse arve tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Soodustused:
osalejatel on soovi korral võimalus osta -10% soodustusega paberkandjal standardid:

EVS-EN 62305-1:2011 Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted
EVS-EN 62305-2:2013 Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs
EVS-EN 62305-3:2011 Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule
EVS-EN 62305-4:2011 Piksekaitse. Osa 4: Ehitiste elektri- ja elektroonikasüsteemid

Registreerumine: 02.maini 2021 või kuni kohti jätkub! Vabad kohad veebikoolitusel!

Lisainfo: telefon 605 5053 või e-mail koolitus@evs.ee