Masinate korrashoiu juhtimine

Koolituse kuupäev: 23.11.2021

Koolituse sihtgrupp:  masinate korrashoiu ja hoolduse eest vastutavad võtmeisikud, tehnikajuhid, hooldusjuhid jt huvilised.

Koolituse eesmärk:  anda ülevaade tööstusmasinate korrashoiu juhtimise tänapäevastest võimalustest, sh riskianalüüs, põhivarade juhtimissüsteem, hoolduse tõhususe mõõtmine ja timmitud lähenemine korrashoiule.

Aeg:  23.november 2021, kl 10.00-15.10 (6 akadeemilist tundi)

Koht: Eesti Standardi- ja Akrediteerimiskeskus (Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn)

Koolitaja: Priit Põdra, tehnikadoktor, volitatud mehaanikainsener. Töökogemus juhtimiskonsultandina ja tippjuhina nii infotehnoloogia valdkonnas kui ka masina-ja metallitööstuse suurettevõttes, koostanud kümneid ekspertarvamusi ja läbi viinud mitmeid arendusprojekte, ka praegu tegev tööstusaudiitori, assessori ja koolitajana.

Muudatused koolituse sisus: võrreldes varasema samanimelise koolitusega on täiendatud masinatele rakendatava riskianalüüsi osa ning on lisatud hoolduse tõhususe mõõtmise temaatika standardi EVS-EN 15341:2019 alusel.

Teemad:

- Masinate korrashoiu riskide põhine ohje (riskianalüüs, masinate kriitilisuse pingerida; tõrkeviiside prioriteerimine: FMEA, FMECA)
- Masinate korrashoiu juhtimise raamistik (korrashoid ja tööstuse varahalduse protsessid; korrashoiu monitooring ja tõhususe mõõtmine)
- Masinate korrashoiusüsteemi optimeerimine (lean-korrashoid, korrashoiu tõhustamise teekaart)

Osavõtutasu: 225 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu)

Tasumine ja loobumine: Koolituse arve tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: 12. november 2021 või kuni kohti jätkub!

Lisainfo: telefon 605 5053 või e-mail koolitus@evs.ee