Katuseehitusreeglite uuenenud üldnõuded

Koolituse kuupäev: 25.10.2022

Uuendatud katuseehituse terminoloogia ja üldnormide loogika püüab Eestis esmakordselt hõlmata nii kaldkatuste kui lamekatuste valdkonnas kasutatavaid termineid ja katuseehituse üldpõhimõtteid. Arengu ja edasimineku aluseks on avatud suhtlemine ja suhtlemise aluseks on sarnane arusaam sõnavarast, terminitest ja mõistetest.

Koolitus annab põhjaliku ülevaate uuendatud terminitest ja ühtlustatud põhimõtetest katusevaldkonnas.


Koolitus on Sulle vajalik, kui:

 • puutud kokku kald- või lamekatuste ehituse või projekteerimisega ja kui soovid olla kursis muutustega, mis toimunud katuseehituse terminoloogias ja katusevaldkonna üldpõhimõtete rõhuasetuste muutuses
 • katus kui üks hoone välispiirde oluline osa on sinu huviobjektiks või sinu igapäevatöö komponent


Koolituse tulemusel osaleja:

 • mõistab uuenenud terminoloogiat ja saab aru millest muudatused on tingitud
 • orienteerub katuseehitus terminoloogias (sõnaliselt ja kujundiliselt)
 • omandab katuste kavandamise ja ehitamise universaalsed baaspõhimõtted ja üldloogika

 

Koolituse eesmärk: Tutvustada Katuseehitusreeglid EVS 920-1 uusversiooniga sätestatud uuenenud katuseehituse terminoloogia, katuste kavandamise, ehitamise ning hooldamise üldnõudeid. Teemad puudutavad ühtlustatult nii kaldkatuseid kui lamekatuseid.

Koolituse sihtgrupp: Arhitektid, piirdetarindite projekteerijad, ehitusjärelevalve insenerid, ehitusjuhid.

Aeg: 25. oktoober 2022, kell 10.00-14.40 (4 h)

Koht: Kontaktkoolitus - Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus, Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn (kohtade arv on piiratud)

Koolitaja: Margus Laats on ehitus- ja materjalide tehnoloogia koolitaja, kelle huvisfääri kuuluvad järgnevad teemad ja valdkonnad:

 • Ehitusmaterjalitehnoloogiad, materjalide tehnoloogiline innovatsioon
 • Ehitusmaterjalide toimivus ja ajas kestvus, vananemiskindlus
 • Ehitusüüsika, niiskus- ja soojustehnika
 • Energiatõhus kuluoptimaalne ehitamine ja projekteerimine
 • Teadmiste, kogemuste (nii positiivsete kui negatiivsete) jagamine läbi koolituste, praktikumide ja seminaride
 • Eesti katuse- ja fassaadiehitusreeglite, standardite ja juhendmaterjalide loomine

Teemad:
1. Mis on katus? Mis on katusetarind? Mis on katuse kandetarind? Mis on katuse isolatsioonitarind? Mis on aluskatuse tarind?
2. Reeglitele vastav katuse kalle, minimaalne katuse kalle
3. Lamekatuse ja kaldkatuse määratlused
4. Katuseehituse sõnavara, üksikterminid
5. Katuse isolatsioonitarindite kihid (aurutõke, õhutõke, tuuletõke, aluskate, soojustus)
6. Katusetarvikute süsteemse käsitluse aluspõhimõtted
7. Ajutine kaitse ehitus- ja rekonstrueerimistööde ajal, ajutised katted
8. Katusetarindi piirkonnad, katusega seotud hoone osad ja liited
9. Katuste jaotus ja katusetüübid
10. Katustega seotud mõjud ja koormused

Osavõtutasu: 175 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu). Koolitusel osalenu saab digitunnistuse. 

Tasumine ja loobumine: Koolituse arve tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel märgitud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Standard:

Tutvu standardi infoga siin: 
-EVS 920-1 Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldnõuded. 

Koolitusega koos on võimalik tellida paberkandjal standard - 10% soodustusega.
Standardi saab kätte koolituse päeval kohapeal tasuta. Postiteel saates lisandub juurde postikulu. 

 

Registreerumine: Registreerimine on avatud 14. oktoober 2022 või kuni kohti jätkub!

Lisainfo:
telefon 53 50 9991
e-post koolitus@evs.ee