Tuleohutusnõuded EVS 812 sarja põhjal

Koolituse kuupäev: 12.01.2023

Aprillis 2017 jõustus Vabariigi Valitsuse määrus „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. Sellega seoses viidi sisse muudatused standardisarja EVS 812 „Ehitiste tuleohutus“. Koolitusel räägime standardites sisalduvatest nõuetest, mõistetest ning sisulistest muudatustest.  Pikemalt peatutakse järgnevatel standardi osadel: osa 3 (küttesüsteemid), osa 4 (tööstus-laohooned, garaažid), osa 7 (ehitiste tuleohutus) ja osa 8 (kõrghoonete tuleohutus).

Koolituse sihtrühm: projekteerijad, planeerijad, ehitajad ja kõik teised, kes oma töös puutuvad kokku tuleohutusega.

Aeg: 12.jaanuar 2023 kell 10.00-14.30 (5,5 akadeemilist tundi)

Koht:  Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus), Tallinn (kohtade arv on piiratud)  

Lektorid

Erti Suurtalu - Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert. Töötanud asutuses ehituskontrolli alal üle 15 aasta. On osalenud tuleohutust käsitlevate standardite koostamisel ja kommenteerimisel. 
Margo Lempu - 
Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik. Töötanud ehituskontrolli alal üle 15 aasta. On koostanud standardi EVS osa 3 ja osalenud teiste tuleohutust käsitlevate standardite koostamisel ja kommenteerimisel. 


Koolituse teemad
:

Standardite lühikokkuvõtted:
- EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
- EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
- EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
- EVS 812-8:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus


Päevakava:

10.00 – 12.00 EVS 812 osad 7 ja 8
12.00 – 12.30 Kohvipaus
12.30 – 14.30 EVS 812 osad 3 ja 4
 

Osavõtutasu: 215 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu).
Osalejate arv on piiratud!

Soodustused:
Osalejatel on soovi korral võimalus osta -10% soodustusega paberkandjal standardid (soodustus kehtib kuni 12.01.2023):
- EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded
EVS 812-8:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

Tasumine ja loobumine: Koolituse arve tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel märgitud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: Registreerumine on avatud 02. jaanuar 2023 või kuni kohti jätkub.

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee