EAK koolituskursus standard EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 ja EMAS määrus (moodul C)

Koolitusele regristreerumine on lõppenud
Koolituse kuupäev: 03.04.2024

Standardi EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 “Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1:Nõuded” ning EMAS määrus (EÜ) nr 1221/2009 nõuded tõendajatele koolitusel keskendutakse nõuete tutvustamisele, selgitatakse mõisteid ja keskendutakse aspektidele, mis valmistavad rakendamisel raskusi. 

Koolitus on sulle vajalik, kui soovid saada teadmisi standardist EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 ja EMAS määruse nõuetest tõendajatele ning nende rakendamisest.

Koolituse tulemusel osaleja omandab teadmised standardi EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 ja EMAS määrus nõuetest tõendajatele ning teab, kuidas arvestada nõuetega asutuse juhtimissüsteemi loomisel ja rakendamisel.

Koolituse sihtrühm: ISO/IEC 17021-1 standardit ning EMAS määrust rakendavad sertifitseerimis- ja tõendamisasutuste esindajad ning akrediteerimisest huvitatud asutuste esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Koolituse toimumise aeg: 03. aprill 2024

Koht:  Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus) Tallinn

Lektorid: Maia Valm, Kairi Otto

Päevakava:

09.30-11.00     Loeng

11.00-11.30     Kohvipaus

11.30-13.00     Loeng

13.00-13.45     Lõuna

13.45-15.10     Loeng 

15.10-15.30     Kohvipaus

15.30-17.00     Loeng

 

Osavõtutasu: 250 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipause ja lektori tasu. Lõunasöök ei kuulu hinna sisse.) 

Assessorite koolituskursuse (moodulite A+B), mis toimusid 31.01.-01.02.2023 ja 05.-06.06.2023 osalenutele osavõtutasu: 85 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipause ja lektori tasu. Lõunasöök ei kuulu hinna sisse.)

Soodustused: Osalejatel on soovi korral võimalus osta -10%soodustusega paberkandjal standard „EVS-EN ISO/IEC 17021-1:2015 Vastavushindamine. Nõuded juhtimissüsteemide auditit ja sertifitseerimist teostavatele asutustele. Osa 1: Nõuded“(soodustus kehtib 03.04.2024).

Tasumine ja loobumine: Koolituse maksumus tuleb tasuda esitatud arve alusel arvel märgitud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee  aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: Registreerumine on avatud kuni 20.märts 2024

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee