EAK koolituskursus standard EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 (moodul C)

Standardi EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 "Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid" koolitusel keskendutakse standardi nõuete tutvustamisele, selgitatakse mõisteid ja keskendutakse aspektidele, mis valmistavad standardi rakendamisel raskusi. 

Koolitus on sulle vajalik, kui soovid saada teadmisi standardist EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 ja selle rakendamisest.

Koolituse tulemusel osaleja omandab teadmised standardi EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 nõuetest ning teab, kuidas arvestada standardi nõudeid asutuse juhtimissüsteemi loomisel ja rakendamisel.

Koolituse sihtrühm: kvaliteedijuhid, ISO/IEC 17065 standardi rakendamisest huvitatud ettevõtete esindajad, Eesti Akrediteerimiskeskuse eksperdid ja potentsiaalsed assessorid/eksperdid

Koolituse toimumise aeg: Kursus toimub koolitusgrupi täitumisel, täpne toimumise aeg edastatakse koolitusele registreerunutele e-posti teel ja EVS-i kodulehel

Koht:  Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus - Akadeemia tee 21/6 (II korrus) Tallinn

Lektorid: Maia Valm, Marko Part

Päevakava:

10.00-11.00     Loeng

11.00-11.30     Kohvipaus

11.30-13.00     Loeng

13.00-14.00     Lõuna

14.00-15.10     Loeng 

15.10-15.30     Kohvipaus

15.30-17.00     Loeng

 

Osavõtutasu: 200 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipause ja lektori tasu. Lõunasöök ei kuulu hinna sisse.) 

Assessorite koolituskursuse (moodulite A+B) osalejatele osavõtutasu: 85 EUR (lisandub KM) ühe osaleja kohta (sisaldab digitaalseid koolitusmaterjale, kohvipause ja lektori tasu. Lõunasöök ei kuulu hinna sisse.) Assessorite koolituskursusele saab registreeruda järgmise lingi kaudu: Koolitused - EVS standard evs.ee | et

Soodustused: Osalejatel on soovi korral võimalus osta -10%soodustusega paberkandjal standard „EVS-EN ISO/IEC 17065:2012 Vastavushindamine. Nõuded asutustele, kes sertifitseerivad tooteid, protsesse ja teenuseid“ (soodustus kehtib kuni koolitse toimumise päevani).

Tasumine ja loobumine: Koolituse maksumus tuleb tasuda esitatud arve alusel arvel märgitud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee  aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerumine: Registreerumine on avatud koolitusgrupi täitumiseni.

Lisainfo: telefon 5350 9991 või e-mail koolitus@evs.ee