Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

Koolituse kuupäev: 05.11.2020

Koolituse eesmärk:
• Anda osalejatele ülevaade riskijuhtimise põhimõtetest ja olulisematest riskihindamise meetoditest
• Tutvustada ISO 31000 ja IEC 31010 standardite sisu
• Arutada läbi riskijuhtimise seosed teiste standarditega

Koolituse sihtgrupp: organisatsioonid, kes soovivad riskijuhtimisele süsteemselt läheneda

Toimumise aeg: 05.november 2020, kell 10.00-13.15 (4ak.t.)
Koht: Eesti Standardikeskus - Akadeemia tee 21/6, Tallinn (II korrus)

Koolituse läbiviija: Tauno-Jussi Onoper - TJO Konsultatsioonid

Koolituse teemad: 
• Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
• Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel ja riskijuhtimise protsess ISO 31000 alusel
• Ülevaade levinumatest riskihindamismeetoditest IEC 31010 alusel. Milliseid meetodeid kasutada:
- Riskide tuvastamisel
- Riskide analüüsimisel
- Riski suuruse hindamisel
• Riskihindamisele järgnevad tegevused
 

Osavõtutasu: 125 EUR ühe osaleja kohta (sisaldab koolitusmaterjale, kohvipauside ja lektori tasu)

Tasumine ja loobumine: Koolituse arve tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.
Koolitusest on võimalik loobuda kirjalikult teavitades sellest koolitus@evs.ee aadressile vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumise kuupäeva. Hilisemal loobumisel või mitte teavitamisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Soodustused:
Osalejatel on soovi korral võimalus osta paberkandjal standardid 10% soodustusega:
1) EVS-ISO 31000:2018 Riskijuhtimine. Juhised
2) EVS-EN IEC 31010:2019 Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid

Registreerumine: Registreeruda saab 26. oktoobrini 2020 või kuni kohti jätkub.

Lisainfo: telefon 605 5053 või koolitus@evs.ee