Uue CEN-i tehnilise komitee asutamisettepanek - "Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear"

24.07.2020
Alternate Text

Hollandi standardimisorganisatsioon (NEN) on teinud ettepaneku uue tehnilise komitee „Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear“ (Säästev kalandus, vesiviljelus ja püügivahendid) asutamiseks.

Uus kavandatav tehniline komitee vastutaks säästva kalapüügi, vesiviljeluse ja kalatoodete säästva ringluse standardite väljatöötamise eest. Sinna alla kuuluvad püügivahendeid (materjalide kasutamine, kujundamine ja tehnilised nõuded) ja nende komponendid, samuti toodete värskus ja turustamine. Käsitlusalassekuuluks ka keskkonnateadlikkuse kujundamine, juhtimise ja rakendamise protsessid (keskkonnaseire, vastavate andmete esitamine jms).

Käsitlusalasse ei hakka kuuluma kalatöötlemismasinad (CEN/TC 249 „Plastid“, CEN/TC 248 „Tekstiilid ja tekstiilitooted“).

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.

Osalemine CEN-i ja ISO  tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 29.09.2020.

 

Täiendav info: Maarika Uusmaa