Uue ISO komitee asutamisettepanek - Finantsasutuste ja äriorganisatsioonide turvaseadmed

22.03.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO (International Organization for Standardization) on hääletusel uue komitee asutamisettepanek, mille on esitanud India standardimisorganisatsioon BIS.

Komitee asutamise eesmärk on koostada rahvusvahelised standardid seifidele, kassadele, turvaustele ja seifikappidele, mida kasutatakse nt pankades. Lisaks on plaanis koostada standardid ventilatsiooniseadmete osas, mida kasutatakse finantsasutuste ja äriettevõtete turvaruumides. Selle tehnilise komitee standardid käsitlevad katsemeetodeid ja spetsifikatsioone turvaseadmete kohta, mida kasutavad peamiselt pangad, finantsasutused, äriorganisatsioonid ja juveliirid. Komitee nimeks saaks Security equipment for financial institutions and commercial organizations.

Euroopa standardimisorganisatsioonist on antud valdkonnaga kokkupuude järgmise komiteega CEN/TC 263 - Secure storage of cash, valuables and data media. Uus komitee ei hõlma ISO/TC 68 (Finantsteenused) käsitlusala. 

Antud valdkonnaga on seotud tehniline komitee EVS/TK 71 „Valveteenused- ja süsteemid“. Standardikeskus hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 30.04.2020.

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust Standardikeskuse kontaktiga Mihkel Siitam.