Täna on ülemaailmne veepäev

22.03.2022
Alternate Text

Põhjavesi on suures osas inimeste jaoks nähtamatu, sest asub maapinnast allpool. Siiski poleks elu ilma põhjaveeta maal võimalik, mistõttu on selle ressursi majandamine eriti oluline. Nähtamatu varandusena on see meie peamine tarbeveeallikas, pakkudes joogivett peaaegu poolele maailmast.

Selleks, et põhjavee kasutamine oleks inimestele ohutu, on vee kvaliteedile kehtestatud kindlad nõuded. Need nõuded seavad põhjavee koostisele piirsisaldused, mille ületamisel ei pruugi tarbitav vesi olla tervisele ohutu. Põhjavee uurimise abiga on võimalik kindlaks teha, kas põhjavesi sobib joogivee allikaks. Uurimine aitab ka hinnata potentsiaalselt saastlike tegevuste nagu näiteks jäätmete ladustamise, põllumajanduslikku tegevuse või kaevandamise mõju põhjaveele.

Kogu põhjavee kui terviku uurimine on enamasti võimatu, seega on tarvis vee iseloomustamiseks võtta proove. Proovide abiga on võimalik uurida muutusi vee kvaliteedis ja tuvastada saasteallikaid. Uuenenud EVS-EN ISO 5667-1 aitab selliste proovide tarbeks koostada proovivõtuplaanid ja annab vajalikud juhendid vee proovivõtuks.

Juhised põhjaveest proovide võtmiseks annab standard EVS-EN ISO 5667-11. Rohkem juhendeid spetsiifiliste proovivõtuolukordade jaoks leiab standardi ISO 5667 teistest osadest.

Kõiki neid standardeid saab osta meie e-poest.