Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS JUHEND 2:2018

Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine

Development of an Estonian Standard and of an EVS publication

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.12.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 124-4:2015

Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 4: Raudbetoonist restkaevude päised ja hoolduskaevude päised

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 4: Gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 131-3:2018

Redelid. Osa 3: Märgistus ja kasutusjuhised

Ladders - Part 3: Marking and user instructions

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.02.2018
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 131-7:2013

Redelid. Osa 7: Mobiilsed platvormredelid

Ladders - Part 7: Mobile ladders with platform

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.08.2013
10,90 EUR
Elektrooniline 

UUS! EVS-EN 50129:2018

Raudteealased rakendused. Kommunikatsiooni-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutusega seotud elektroonilised signalisatsioonisüsteemid

Railway applications - Communication, signalling and processing systems - Safety related electronic systems for signalling

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2018
26,50 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13850:2015

Masinate ohutus. Hädaseiskamisfunktsioon. Kavandamise põhimõtted

Safety of machinery - Emergency stop function - Principles for design (ISO 13850:2015)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2015
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17633:2018

Keevitusmaterjalid. Täidistraadid ja -vardad roostevabade ja kuumakindlate teraste metallkaarkeevituseks kaitsegaasis ja kaitsegaasita. Liigitus

Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification (ISO 17633:2017)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.02.2018
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 22000:2018

Toiduohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded kõikidele organisatsioonidele toidu käitlemisahelas

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
16.08.2018
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 4259-1:2017

Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 1: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete piiritlemine

Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test (ISO 4259-1:2017)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
18.12.2017
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 4259-2:2017

Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 2: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete tõlgendamine ja kohaldamine

Petroleum and related products - Precision of measurement methods and results - Part 2: Interpretation and application of precision data in relation to methods of test (ISO 4259-2:2017)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
18.12.2017
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9004:2018

Kvaliteedijuhtimine. Organisatsiooni kvaliteet. Juhised püsiva edu saavutamiseks

Quality management - Quality of an organization - Guidance to achieve sustained success (ISO 9004:2018)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.05.2018
19,05 EUR

Kokku: 11

    Koolitus_17025 Online-kogud