Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS 940:2019

Põletatud põlevkivi plastitööstusele. Spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

Burnt shale for production of plastics. Specification and conformity criteria

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
01.10.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 14960-2:2019

Täispuhutavad mänguseadmed. Osa 2: Lisaohutusnõuded täispuhutavatele põrkamispatjadele, mis on mõeldud kohakindlaks paigaldamiseks

Inflatable play equipment - Part 2: Additional safety requirements for inflatable bouncing pillows intended for permanent installation

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.10.2019
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 378-4:2016+A1:2019

Külmutussüsteemid ja soojuspumbad. Ohutus- ja keskkonnanõuded. Osa 4: Talitlus, korrashoid, remont ja utiliseerimine

Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.10.2019
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN IEC 61000-3-2:2019

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. Vooluharmoonikute emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤16 A per phase) (IEC 61000-3-2:2018)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.04.2019
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN IEC 61000-6-4:2019

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade kiirguslike häiringute standard

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2018)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.10.2019
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 15614-1:2017/A1:2019

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus. Muudatus 1

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys - Amendment 1 (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
01.10.2019
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 15614-1:2017+A1:2019

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2017, Corrected version 2017-10-01 + ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.10.2019
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 2808:2019

Värvid ja lakid. Kelme paksuse määramine

Paints and varnishes - Determination of film thickness (ISO 2808:2019)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.10.2019
18,00 EUR

Kokku: 8

    Masinad ja CE Valgustus