Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS 938:2019

Päevavalgus hoonetes. Insolatsiooni arvutamisel kasutatav kuupäev

Daylight in buildings - The date for calculation of the insulation.

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.07.2019
4,78 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 124-6:2015

Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 6: Polüpropüleenist (PP), polüetüleenist (PE) või plastifitseerimata polü(vinüülkloriidi)st (PVC-U) rest- ja hoolduskaevude päised

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 6: Gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) or unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2015
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 14960-1:2019

Täispuhutavad mänguseadmed. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2019
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 17037:2019

Päevavalgus hoonetes

Daylight in buildings

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2019
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 353-1:2014+A1:2017

Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Juhitavad kukkumist pidurdavad ankurdusliiniga vahendid. Osa 1: Juhitavad kukkumist pidurdavad jäiga ankurdusliiniga vahendid

Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.01.2018
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 71-3:2019

Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon

Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.05.2019
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-HD 60364-8-1:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-1: Talitluslikud aspektid. Energiatõhusus

Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency (IEC 60364-8-1:2019)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.07.2019
20,74 EUR

Kokku: 7

    ISO 50001 koolitus ISO 45001