Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 10025-2:2019

Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 2: Legeerimata konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused

Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 10025-3:2019

Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 3: Normaliseeritud, normaliseerivalt valtsitud keevitatavate peenteraliste konstruktsiooniteraste tehnilised tarnetingimused

Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 10025-4:2019

Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 4: Termomehaaniliselt valtsitud keevitatavate peenterateraste tehnilised tarnetingimused

Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 10217-1:2019

Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 1: Elekterkeevitatud ja räbustikaarkeevitatud, toatemperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Electric welded and submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified room temperature properties

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.05.2019
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 10217-4:2019

Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 4: Elekterkeevitatud madalal temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata terasest torud

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.05.2019
14,69 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 10217-5:2019

Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Räbustikaarkeevitatud kõrgendatud temperatuuril kasutamiseks spetsifitseeritud omadustega legeerimata ja legeeritud terasest torud

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Submerged arc welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.05.2019
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 1130:2019

Laste mööbel. Imikuvoodid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid

Children's furniture - Cribs - Safety requirements and test methods

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 12350-7:2019

Betoonisegu katsetamine. Osa 7: Betoonisegu õhusisaldus. Rõhumeetodid

Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 12390-4:2019

Kivistunud betooni katsetamine. Osa 4: Survetugevus. Katsemasinatele esitatavad nõuded

Testing hardened concrete - Part 4: Compressive strength - Specification for testing machines

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 12390-5:2019

Kivistunud betooni katsetamine. Osa 5: Katsekehade paindetõmbetugevus

Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 12390-7:2019

Kivistunud betooni katsetamine. Osa 7: Kivistunud betooni tihedus

Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13475:2002

Lubiväetised. Kaltsiumisisalduse määramine. Oksolaatmeetod

Liming materials - Determination of calcium content - Oxalate method

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2002
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1852-1:2018

Maa-alused isevoolsed plastist drenaaži- ja kanalisatsioonitorustikud. Polüpropüleen (PP). Osa 1: Torude, liitmike ja torustiku spetsifikatsioonid

Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
16.01.2018
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 934-6:2019

Betooni, mördi ja süstmördi keemilised lisandid. Osa 6: Proovide võtmine, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine

Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, assessment and verification of the constancy of performance

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.03.2019
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 15614-7:2019

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 7: Pindekeevitus

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 7: Overlay welding (ISO 15614-7:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 22301:2019

Ühiskondlik turvalisus. Talitluspidevuse juhtimissüsteem. Nõuded

Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-ISO 23081-1:2019

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldusprotsessid. Dokumentide metaandmed. Osa 1: Põhimõtted

Information and documentation - Records management processes - Metadata for records - Part 1: Principles (ISO 23081-1:2017, identical)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.12.2019
11,67 EUR

Kokku: 17

    ISO 45001 Koolitus_17025