Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12697-30:2018

Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 30: Proovikehade valmistamine lööktihendajaga

Bituminous mixtures - Test methods - Part 30: Specimen preparation by impact compactor

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2019
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 16844:2017+A2:2019

Esteetilise meditsiini teenused. Mittekirurgilised meditsiinilised protseduurid

Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.08.2019
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 60601-2-54:2009/A2:2019

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy (IEC 60601-2-54:2009/A2:2018)

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
10,19 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 60601-2-54:2009+A1+A2:2019

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-54: Erinõuded radiograafias ja fluoroskoopias kasutatavate röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele

Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy (IEC 60601-2-54:2009 + IEC 60601-2-54:2009/A1:2015 + IEC 60601-2-54:2009/A2:2018)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.08.2019
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection (IEC 61000-3-3:2013/A1:2017)

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
15.08.2019
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga kuni 16 A faasi kohta

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection (IEC 61000-3-3:2013 + IEC 61000-3-3:2013/A1:2017)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.08.2019
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 10320:2019

Geotekstiilid ja geotekstiililaadsed tooted. Identifitseerimine ehitusplatsil

Geosynthetics - Identification on site (ISO 10320:2019)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.08.2019
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-HD 60364-8-2:2019+A11:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 8-2: Tootevtarbijate madalpingelised elektripaigaldised

Low-voltage electrical installations - Part 8-2: Prosumer's low-voltage electrical installations (IEC 60364-8-2:2018)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.08.2019
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-ISO/IEC 27005:2019

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturvariski haldus

Information technology - Security techniques - Information security risk management (ISO/IEC 27005:2018, identical)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
15.08.2019
18,00 EUR

Kokku: 9

    Koolitus_17025 ISO 50001 koolitus