Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 1127-1:2019

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Plahvatuse vältimine ja kaitse. Osa 1: Põhimõisted ja metoodika

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2019
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 12350-3:2019

Betoonisegu katsetamine. Osa 3: Vebe katse

Testing fresh concrete - Part 3: Vebe test

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2019
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 12350-4:2019

Betoonisegu katsetamine. Osa 4: Tihendatavusaste

Testing fresh concrete - Part 4: Degree of compactability

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2019
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 1276:2019

Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Toiduainetes, tööstuses, kodumajapidamises ja ametkondlikel aladel kasutatavate keemiliselt desinfitseerivate ja antiseptiliste ainete bakteritsiidse aktiivsuse hindamine kvantitatiivse suspensioonkatsega. Katsemeetod ja -nõuded (faas 2, aste 1)

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2019
16,10 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN IEC 31010:2019

Riskijuhtimine. Riskihindamismeetodid

Risk management - Risk assessment techniques

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.09.2019
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 5667-23:2011

Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 23: Juhised pinnavee passiivseks proovivõtuks

Water quality - Sampling - Part 23: Guidance on passive sampling in surface waters (ISO 5667-23:2011)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.04.2011
13,92 EUR

Kokku: 6

    ISO 50001 koolitus IEC 31010