Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! CEN ISO/TR 15608:2017

Keevitamine. Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks

Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2017)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS 664:2017

Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja selle sidemevormide määramine

Solid fuels. Sulphur content. Determination of total sulphur and its bonding forms

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.03.2017
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS 860-5:2017

Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustikud, mahutid ja seadmed. Dimensioneerimine

Thermal insulation of technical equipment - Part 5: Insulation of pipes, vessels and equipment. Dimensioning

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.03.2017
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS 933:2017

Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele

Inspection and maintenance instructions for portable fire extinguishers and requirements for service points

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
02.03.2017
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13055:2016

Kergtäitematerjalid

Lightweight aggregates

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.06.2016
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13108-1:2016

Asfaltsegud. Materjali spetsifikatsioon. Osa 1: Asfaltbetoon

Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2016
17,08 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13119:2016

Rippfassaadid. Terminoloogia

Curtain walling - Terminology

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.08.2016
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13237:2012

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Terminid ja määratlused plahvatusohtlikes keskkondades kasutamiseks ette nähtud seadmete ja kaitsesüsteemide kohta

Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.12.2012
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14019:2016

Rippfassaadid. Löögikindlus. Toimivusnõuded

Curtain Walling - Impact resistance - Performance requirements

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2016
8,01 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 60079-10-1:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad

Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.04.2016
23,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 62053-22:2003/A1:2017

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 22: Staatilised aktiivenergia arvestid (klass 0,2 S ja 0,5 S)

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S) (IEC 62053-22:2003/A1:2016)

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
02.03.2017
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 62053-22:2003+A1:2017

Elektrimõõteseadmed vahelduvvoolule. Erinõuded. Osa 22: Staatilised aktiivenergia arvestid (klass 0,2 S ja 0,5 S)

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S) (IEC 62053-22:2003 + IEC 62053-22:2003/A1:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 81346-1:2009

Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 1: Põhireeglid

Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic rules

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2009
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO/IEC 27000:2017

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary (ISO/IEC 27000:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO/IEC 27001:2017

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Nõuded

Information technology - Security techniques - Information security management systems - Requirements (ISO/IEC 27001:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO/IEC 27002:2017

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbemeetodite tavakoodeks

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013 including Cor 1:2014 and Cor 2:2015)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-ISO 15489-1:2017

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendihaldus. Osa 1: Mõisted ja põhimõtted

Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles (ISO 15489-1:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2017
10,90 EUR

Kokku: 17

    Komplekteeritav kogu ISO 9001_koolitus