Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS 812-4:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

Fire safety of constructions - Part 4: Fire safety of industrial buildings, storages and garages

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
16.01.2018
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 1993-4-1:2007/A1:2018

Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
16.01.2018
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 1993-4-1:2007/NA:2018

Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid. Eesti standardi rahvuslik lisa

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos - Estonian National Annex

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
16.01.2018
11,67 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 1993-4-1:2007+A1+NA:2018

Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4-1: Puistemahutid

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
16.01.2018
25,03 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 490:2011+A1:2017

Betoonist rea- ja erikatusekivid katuste katmiseks ja seinte vooderdamiseks. Spetsifikatsioon

Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Product specifications

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
17.07.2017
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 12944-4:2018

Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega. Osa 4: Pinnatüübid ja pinna ettevalmistamine

Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO 12944-4:2017)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
16.01.2018
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 14253-1:2018

Toote geomeetrilised spetsifikatsioonid (GPS). Töödeldavate detailide ja mõõtevahendite kontrollimine mõõtmete alusel. Osa 1: Spetsifikatsioonile vastavuse või mittevastavuse tõendamise otsustusreeglid

Geometrical product specifications (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications (ISO 14253-1:2017)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
16.01.2018
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-IEC 60050-161:2015/A2:2018

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility (IEC 60050-161:1990/AMD7:2017)

Vaata / Osta

Eesti-inglise
Kehtiv
alates
16.01.2018
6,33 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-IEC 60050-161:2015+A1+A2:2018

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus

International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic compatibility (IEC 60050-161:1990 + IEC 60050-161/Amd 1:1997 + IEC 60050-161/Amd 2:1998 + IEC 60050-161/Amd 3:2014 + IEC 60050-161/Amd 4:2014 + IEC 60050-161/Amd 5:2015 + IEC 60050-161:1990/Amd 6:2016 + IEC 60050-161:1990/Amd 7:2017)

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
16.01.2018
32,13 EUR

Kokku: 9

    ISO_IEC 17025 Sisekoolitus