Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi või määruse järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1015-12:2016

Müürimörtide katsemeetodid. Osa 12: Kivistunud krohvimördi ja aluspinna nakketugevuse määramine

Methods of test for mortar for masonry - Part 12: Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.07.2016
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13163:2012+A2:2016

Ehituslikud soojusisolatsioonitooted. Tööstuslikult valmistatud paisutatud polüstüreenist tooted (EPS). Spetsifikatsioon

Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.12.2016
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13445-2:2016+A1:2016

Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid

Unfired pressure vessels - Part 2: Materials

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.12.2016
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13480-4:2016+A3:2016

Metallist tööstustorustik. Osa 4: Valmistamine ja paigaldamine

Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.12.2016
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 13481-2:2012+A1:2017

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Nõuded kinnitussüsteemide tööomadustele. Osa 2: Betoonist liiprite kinnitussüsteemid

Railway applications - Track - Performance requirements for fastening systems - Part 2: Fastening systems for concrete sleepers

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2017
10,90 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13707:2013

Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Armeeritud bituumenmaterjalid katuse hüdroisolatsiooniks. Määratlused ja omadused

Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
14.11.2013
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14662-3:2015

Välisõhu kvaliteet. Standardmeetod benseeni kontsentratsiooni mõõtmiseks. Osa 3: Automaatne pumpamisega proovivõtt ja in situ gaaskromatograafia

Ambient air - Standard method for the measurement of benzene concentrations - Part 3: Automated pumped sampling with in situ gas chromatography

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2016
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 62430:2009

Elektri- ja elektroonikatoodete keskkonnateadlik kavandamine

Environmentally conscious design for electrical and electronic products

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
07.08.2009
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 11469:2016

Plastid. Plasttoodete üldine identifitseerimine ja markeerimine

Plastics - Generic identification and marking of plastics products (ISO 11469:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
01.11.2016
6,47 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 15223-1:2016

Meditsiiniseadmed. Meditsiiniseadme märgisel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded

Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements (ISO 15223-1:2016, Corrected version 2016-12-15)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 17659:2004

Keevitamine. Mitmekeelsed keevitusliidete terminid koos illustratsioonidega

Welding - Multilingual terms for welded joints with illustrations

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
12.10.2004
18,00 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Vee kvaliteet. Escherichia coli ja coli-laadsete bakterite loendamine. Osa 1: Membraanfiltreerimise meetod madala bakteriaalse fooniga veele

Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora (ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016)

Vaata / Osta

Eesti
Inglise
Kehtiv
alates
03.02.2017
4,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 9308-1:2014+A1:2017

Vee kvaliteet. Escherichia coli ja coli-laadsete bakterite loendamine. Osa 1: Membraanfiltreerimise meetod madala bakteriaalse fooniga veele

Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora (ISO 9308-1:2014 + ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2017
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-ISO 1996-1:2017

Akustika. Keskkonnamüra kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine. Osa 1: Põhisuurused ja hindamiskord

Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures (ISO 1996-1:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.02.2017
17,08 EUR

Kokku: 14

    Komplekteeritav kogu ISO 9001_koolitus