Esileht»E-pood

Leia standard

Sirvi direktiivi järgi | Sirvi tegevusalade järgi

Formaat Nimetus Keel Staatus
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS 875-6:2016

Vara hindamine. Osa 6: Hindamine laenamise eesmärgil

Property valuation - Part 6: Valuation for lending purposes

Vaata / Osta

Eesti 
Kehtiv
alates
03.01.2017
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN 12207:2016

Aknad ja uksed. Õhuläbilaskvus. Klassifikatsioon

Windows and doors - Air permeability - Classification

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
7,38 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12210:2016

Aknad ja uksed. Vastupanu tuulekoormusele. Klassifikatsioon

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.04.2016
5,62 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 12732:2013+A1:2014

Gaasivarustussüsteemid. Terastorustiku keevitamine. Talitluslikud nõuded

Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.06.2014
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13241:2003+A2:2016

Tööstus-, kommerts-, garaažiuksed ja garaaživäravad. Tootestandard, toodete omadused

Industrial, commercial, garage doors and gates - Product standard, performance characteristics

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2016
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13859-2:2014

Painduvad hüdroisolatsioonimaterjalid. Aluskatete määratlused ja omadused. Osa 2: Seinte aluskatted

Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.06.2014
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 13914-2:2016

Krohvide projekteerimine, valmistamine ja pealekandmine. Osa 2: Sisekrohv

Design, preparation and application of external rendering and internal plastering - Part 2: Internal plastering

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.04.2016
15,40 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016

Aknad ja uksed. Tootestandard, toodete omadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed

Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.10.2016
20,74 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14625:2012

Välisõhk. Ultraviolett-fotomeetrial põhinev standardmeetod osooni kontsentratsiooni mõõtmiseks

Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of ozone by ultraviolet photometry

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.10.2012
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 14626:2012

Välisõhk. Dispersioonita infrapunaspektroskoopial põhinev standardmeetod süsinikmonooksiidi kontsentratsiooni mõõtmiseks

Ambient air - Standard method for the measurement of the concentration of carbon monoxide by non-dispersive infrared spectroscopy

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.10.2012
22,15 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 1729-2:2012+A1:2015

Mööbel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid

Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
05.01.2016
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 998-1:2016

Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 1: Krohvimört

Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.12.2016
12,51 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN 998-2:2016

Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 2: Müürimört

Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
06.12.2016
13,22 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 13485:2016

Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
02.03.2016
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14004:2016

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Üldised juhised rakendamiseks

Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
04.04.2016
19,05 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 14341:2011

Keevitusmaterjalid. Keevitustraadid ja keevismetallid legeerimata ja peenterateraste kaarkeevituseks kaitsegaasis. Liigitus

Welding consumables - Wire electrodes and weld deposits for gas shielded metal arc welding of non alloy and fine grain steels - Classification (ISO 14341:2010)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.03.2011
9,49 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-EN ISO 17637:2016

Keevisõmbluste mittepurustav kontroll. Sulakeevitusliidete visuaalne kontroll

Non-destructive testing of welds - Visual testing of fusion-welded joints (ISO 17637:2016)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
8,72 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

EVS-EN ISO 9972:2015

Hoonete soojuslik toimivus. Hoonepiirete õhulekke määramine. Ventilaatoriga survestamise meetod

Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:2015)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.12.2015
13,92 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-IEC 60050-466:2016

Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 466: Õhuliinid

International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 466: Overhead lines

Vaata / Osta

Eesti-inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
32,13 EUR
Elektrooniline Paberkandjal 

UUS! EVS-ISO/IEC/IEEE 15288:2016

Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemi elutsükli protsessid

Systems and software engineering - System life cycle processes (ISO/IEC/IEEE 15288:2015)

Vaata / Osta

Eesti 
Inglise 
Kehtiv
alates
03.01.2017
23,62 EUR

Kokku: 21|Kuva kõiki

Koolitus radoon ISO 9001_koolitus