Algas uue algupärase standardi „Katuseehitusreeglid. Osa 7: Aluskatused" koostamine

25.04.2022
Alternate Text

EVS/TK 60 käsitlusalasse kuuluvas standardite „Katuseehitusreeglid“ sarjas on koostamisel uus osa „Katuseehitusreeglid. Osa 7: Aluskatused“. Eesmärgiks on aidata kaasa katusetarindite õigele kavandamisele ja ehitamisele, mis toob kaasa ehitatavate katuste ja hoonete pikemaajalise kestvuse ja funktsioonaalse kastutusvõimaluse ning ohutuse. Nimetatud eesmärgiga kaasneb pikaajaline majanduslik tulu turuosalistele ja ühiskonnale tänu kokkuhoiust renoveerimisele ja valesti või halvasti ehitatud konstruktsioonide asendamisele.

Aluskatuste standardis käsitletakse katusetarindi ühe osa (aluskatuse) projekteerimise ja ehitamisega seotud terviklikku süsteemi, mis hõlmab toimivate aluskatuste loomiseks vajalike näidisjooniste, kasutatavate materjalide ja ehitamisega seotud asjaolusid. 

Standardikavandi arvamusküsitlus algab eeldatavasti 2022. aasta novembris ja on kestvusega 2 kuud.

Standardi koostamisettepaneku esitas EVS/TK 60.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Katrin Kaasik.