Uue ISO põllukultuuride komitee asutamisettepanek

17.05.2023
Alternate Text

Paljudes riikides on põllumajandus rahvamajanduse vundament ja sellel on riigi majandusarengus strateegiline roll. Põllumajanduse jätkusuutlik areng ja toiduga kindlustatus on seotud rahvamajanduse ja sotsiaalse stabiilsuse arenguga ning ka globaalse valitsemise oluliste osadega. Põllukultuurid ei ole mitte ainult kõigi riikide toiduvarude olulised allikad, vaid pakuvad ka toorainet industrialiseerimiseks.

Maailma kliima- ja põllumajandussüsteemi muutuste tõttu on aga paljudes riikides põllukultuuride haigused ja kahjuritõrje olulisemad kui ennetus ning võtmetehnoloogiate ja toodete rakendamine ja edendamine vajab täiustamist. Selle tulemusena on põllukultuuride haiguste ja kahjurite esinemissagedus endiselt suur, ohustades ülemaailmset toiduga kindlustatust, majandusarengut ja ökoloogilist keskkonda.

Igal aastal kaotatakse kahjurite tõttu kuni 40 protsenti maailma põllukultuuride toodangust. Kahjurite tõttu on ülemaailmsel tasemel saagikadu hinnanguliselt 21,5% nisul, 30% riisil, 22,5% maisil, 17,2% kartulil ja 21,4% sojaoa puhul. Igal aastal lähevad taimehaigused maailmamajandusele maksma üle 200 miljardi euro ja invasiivsed putukad vähemalt 64 miljardit eurot.

Põllukultuuride integreeritud kahjuritõrje (IPM)

Hiina riiklik standardimisorganisatsioon SAC on teinud ettepaneku uueks ISO komitee asutamiseks - Põllukultuuride integreeritud kahjuritõrje (Integrated Pest Management (IPM) for Crops). Loodava komitee käsitlusalaks saab integreeritud kahjuritõrje standardimine põllukultuuride tootmisprotsessis, sealhulgas juhtimisteenused, tõhususe hindamine, testimine ja analüüs ning muud sellega seotud standardid, mis on seotud seire- ja prognoosiprotsessiga, ennetus- ja tõrje- ning hädaabimeetmetega.           

Põllukultuuride all mõeldakse igasuguseid põllumajanduses kasvatatavaid taimi, sealhulgas toidukultuure, müügi eesmärgil kasvatatavaid kultuure, tööstusliku tooraine põllukultuure, söödakultuure jne.

Käsitlusalast jäävad välja:

— Põllumajanduse ja metsanduse traktorid ja masinad (kaetud ISO/TC 23 komiteega),

— Pestitsiidide ja muude agrokemikaalide üldnimetused (kaetud ISO/TC 81 komiteega),

— Isikuohutus — Isikukaitsevahendid (kaetud ISO/TC94 komiteega).

Osalemine ISO komiteetöös on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemas olevate või uute loodavate Eesti komiteede kaudu. Ülalnimetatud teema ei kuulu hetkel ühegi Eesti komitee käsitlusalasse. Eesti huvipoolte tagasisidet ootame hiljemalt 19.06.2023.

Huvi ja küsimuste korral on kontaktisik Käti Liiv.