Uue ISO komitee asutamisettepanek – Linnalogistika

25.09.2023
Alternate Text

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee „Linnalogistika“ (Urban logistics). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks on esitanud Korea Standardimisorganisatsioon (KATS). Uue loodava komitee käsitlusalaks on linnalogistika teenuste ning tehnoloogia standardiseerimine, sealhulgas sisaldades tingimusi, funktsioone, hindamisi ning nõudeid majanduslikule, säästvale ja keskkonnasõbralikule linnalogistikale.

Tehnilise komitee eesmärgiks on aidata kaasa linnalogistika tehnoloogiate ja teenuste muutmisel jätkusuutlikuks, sotsiaalselt ja majanduslikult vastutustundlikuks. Standardimistegevused on tõhusa ja jätkusuutliku linnalogistika jaoks vajalikud tehnoloogiad ja teenused linnadele, mis tänu kiirele rahvastikukasvule ja digitaalsele transformatsioonile pidevalt arenevad ja laienevad.

Linnalogistika komiteega seotud teemad

Kuigi ISO-s on mõned tehnilised komiteed ja standardid, mis hõlmavad pakendeid ja logistikavahendeid, siis linnalogistika tehnoloogiate ja teenuste rahvusvahelisi standardeid pole senini loodud. Selles valdkonnas avastati standardimise vajadus hilinemisega, kuna erinevad logistikatehnoloogiad ja teenused arenesid kogu maailmas tänu kiiresti muutuvale linnalogistika väärtusahelale ja turunõudluste muutustele (e-kaubanduse kasv). 

— Pakiautomaadi üldnõuded, konstruktsioonid ja kvaliteedikontrolli meetodid,
— Linnalogistika tehnoloogiate ja teenuste terminoloogia, funktsioonid ja üldnõuded,
— Hinnangud ja tulemuslikkus – linnalogistika teenuse kvaliteedi mõõtmine.

Uus tehniline komitee aitab kaasa linnade üldise väärtuse tõstmisele, edendades innovatsiooni linnalogistika tehnoloogias ja teenustes, kaitstes logistikatöötajaid ja tarbijaid, suurendades linnalogistika efektiivsust ning aidates lahendada linnakeskkonna probleeme.

EVS ootab Eesti huvi osas sisendit hiljemalt 25. oktoobriks 2023. Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Huvi ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Heili Ruus.