Asutatud on uus ISO tehniline komitee ISO/TC 334 „Etalonmaterjalid“

25.01.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on loodud uus tehniline komitee ISO/TC 334 „Reference materials“, mille sekretariaati haldab Lõuna-Aafrika Vabariik (SABS).

Loodud komitee põhineb ISO/REMCO komiteel „Committee on reference materials“. Ettepaneku komitee loomiseks esitas ISO TMB (technical management board). Komitee vastutaks olemasolevate ja töös olevate REMCO juhendite standarditeks muutmise eest.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.