Asutatud on uus tehniline komitee ISO/TC 331 „Biodiversity"

27.07.2020
Alternate Text

Rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni ISO poolt on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 331 „Biodiversity“ (Bioloogiline mitmekesisus), mille sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).

Loodud komitee eesmärgiks on töötada välja valdkonna põhimõtted, raamistik, juhised ja tugivahendid kõigile asjaomastele organisatsioonidele suurendamaks nende panust säästvasse arengusse. Bioloogiline mitmekesisus ja selle säästmine on muutunud tõsiseks probleemiks ning selle lahendamiseks tuleks luua spetsiaalne struktuur ning selleks on vaja bioloogilist mitmekesisust käsitlevat standardipaketti, mis aitaks luua terviklikku ja globaalset lähenemisviisi erinevate organisatsioonide ning kogukondade jaoks.

Antud komitee käsitlusalasse ei kuulu vee, õhu, pinnase ja merekeskkonnaökoloogilise kvaliteedi katse- ja mõõtmismeetodite standardimine.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Lisainfo: Maarika Uusmaa