Asutatud uus CEN-CLC komitee CEN-CLC/JTC 21-Tehisintellekt

24.03.2021
Alternate Text

Euroopa standardimisorganisatsioonid CEN-CENELEC on asutanud uue ühise tehnilise komitee "Tehisintellekt" (Artificial Itelligence), mille sekretariaati haldab Taani standardimisorganisatsioon (DS).

Tehnilise komitee eesmärk on rahvusvaheliste standardimisorganisatsioonide tehniliste komiteede (nagu ISO/IEC JTC 1/SC 42 „Tehisintellekt“) asjakohaste standardite ülevõtmise. Samuti uute standardite loomine, mis võtaksid arvesse Euroopa turgu ja ühiskonna vajadusi, EL õigusakte, poliitikat, reegleid, põhimõtteid ja väärtusi.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.

Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Pirkko-Liisa Meius.