Asutatud uus ISO projektkomitee - Consumer incident investigation guideline

08.07.2020
Alternate Text

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on asutanud uue projektkomitee ISO/PC 329 „Consumer incident investigation guideline“ (Juhend tarbijajuhtumite uurimiseks). Sekretariaati hakkab haldama JISC (Jaapan).

Projektkomitee eesmärgiks on koostada dokument, mis käsitleks tarbijate toodete või teenuste kasutamisel tekkinud vigastusi, õnnetusjuhtumeid ja toodete vale kasutamise tõttu aset leidnud surmajuhtumeid. Eesmärgiks on aidata vältida sarnaste õnnetusjuhtumite kordumist, suurendada tarbijate ohutust ja turvatunnet. Standard oleks kasutamiseks erinevatele asutustele, organisatsioonidele ning rühmitustele, kes puutuvad kokku tarbijaga seotud probleemide ja juhtumite lahendamisega.

Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Lisainfo: Maarika Uusmaa