Asutatud uus ISO tehniline komitee ISO/TC 333 „Lithium“

21.07.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO poolt on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 333 "Lithium" (Liitium), mille sekretariaati haldab Hiina standardimisorganisatsioon (SAC).

Eesmärk on liitiumi kaevandamise, rikastamise, ekstraheerimise, eraldamise ja liitiumiosakeste vajalikeks liitiumiühenditeks/-materjalideks muutmise standardiseerimine.
Komitee tööprogramm sisaldab terminoloogiat, kohaletoimetamise tehnilisi tingimusi ületamaks transpordi raskusi, ühesugust katsetamist ja analüüsimeetodeid liitiumtoodete üldise kvaliteedi parendamiseks.

Antud komitee käsitlusalast on välja arvatud akud, kuna aku on komponent, mitte materjal, mida saab kasutada otse elektrisõidukites, digitaalkaamerates, jne.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Lisainfo: Triin Teppand