Asutatud uus ISO tehniline komitee ISO/TC 334 "Child care articles"

03.09.2020
Alternate Text

Rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni ISO poolt on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 334 "Child care articles" (Lapsehooldustooted), mille sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).

Eesmärk on standardiseerida nõuded väikelaste kaitseks toodetele, mis on kavandatud või ette nähtud istekohtade, kümblemise, mähkmevahetuse ja üldise kehahoolduse, söötmise, magamise ja transportimise ohutuse tagamiseks ja sellele kaasa aitamiseks. Põhirõhk on toodetel, mis on mõeldud kuni 4-aastastele lastele.

Peamised huvigrupid on tootjad, turustajad, laborid ja sertifitseerimisasutused, ostjad, lapsed ja riigiasutused.

Selle ISO tehnilise komitee eesmärk on projektkomitee ISO/PC 310 „Wheeled child conveyances” töö jätkamine, laiendades käsitlusala ka teistele lapsehooldudtoodetele.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Lisainfo: Triin Teppand