Asutatud uus ISO tehniline komitee - Security equipment

08.07.2020
Alternate Text

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO (International Organization for Standardization) on asutanud uue tehnilise komitee, mille sekretariaati hakkab haldama India standardimisorganisatsioon BIS.

Komitee asutamise eesmärk on koostada rahvusvahelised standardid seifidele, kassadele, turvaustele ja seifikappidele, mida kasutatakse nt pankades. Lisaks on plaanis koostada standardid ventilatsiooniseadmete osas, mida kasutatakse finantsasutuste ja äriettevõtete turvaruumides. Selle tehnilise komitee standardid käsitlevad katsemeetodeid ja spetsifikatsioone turvaseadmete kohta, mida kasutavad peamiselt pangad, finantsasutused, äriorganisatsioonid ja juveliirid.

Euroopa standardimisorganisatsioonist on antud valdkonnaga kokkupuude järgmise komiteega CEN/TC 263 - Secure storage of cash, valuables and data media

Uus komitee ei hõlma ISO/TC 68 (Finantsteenused) käsitlusala.

Eesti komitee EVS/TK 71 „Valveteenused- ja süsteemid“ on avaldanud soovi hakata peegeldama uue komitee tegevust.

Täiendava info saamiseks võtke palun ühendust Standardikeskuse kontaktisikuga Mihkel Siitam.