Asutatud uus tehniline komitee - CEN/TC 466 "Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear"

05.11.2020
Alternate Text

Euroopa standardimisorganisatsiooni (CEN) poolt on loodud uus tehniline komitee CEN/TC 466 „Sustainable fisheries, aquaculture and fishing gear“ (Säästev kalandus, vesiviljelus ja püügivahendid), mille sekretariaati haldab Hollandi standardimisorganisatsioon (NEN).

Uus tehniline komitee vastutab säästva kalapüügi, vesiviljeluse ja kalatoodete säästva ringluse standardite väljatöötamise eest. Sinna alla kuuluvad püügivahendid (materjalide kasutamine, kujundamine ja tehnilised nõuded) ja nende komponendid, samuti toodete värskus ja turustamine. Käsitlusalasse kuulub ka keskkonnateadlikkuse kujundamine ning juhtimise ja rakendamise protsessid (keskkonnaseire, vastavate andmete esitamine jms).

Komitee käsitlusalasse ei hakka kuuluma kalatöötlemismasinad (CEN/TC 249 „Plastid“, CEN/TC 248 „Tekstiilid ja tekstiilitooted“).

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Lisainfo: Maarika Uusmaa