Asutatud uus tehniline komitee - CEN/TC 467 "Climate Change"

04.01.2021
Alternate Text

Euroopa standardimisorganisatsiooni (CEN) poolt on loodud uus tehniline komitee CEN/TC 467 „Climate Change“ (Kliimamuutused), mille sekretariaati haldab Itaalia standardimisorganisatsioon (UNI).

Loodud komitee vastutab standardimise eest kliimamuutuste valdkonnas, sealhulgas sellega seotud sotsiaalse ja majandusliku organisatsiooni ning toote tasandil. Eesmärgiks on koostada raamistikud, nõuded ja juhised EL-i kliimamuutustepoliitika toetamiseks (ka EL-i Green Deal täieliku rakendamise perspektiivis). Loodavast tehnilisest komiteest võib saada  ISO / TC 207 / SC7 "Kasvuhoonegaaside juhtimine ja sellega seotud tegevused" koordineerija EL-is ja Euroopa tasandil.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel.

Lisainfo: Maarika Uusmaa