Asutatud uus tehniline komitee - ISO/TC 308 "Chain of custody"

23.07.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis (ISO) on asutatud uus tehniline komitee - ISO/TC 308 „Tarneahelad“ (Chain of custody) ja sekretariaati hakkab haldama Hollandi standardimisorganisatsioon (NEN).

Loodava komitee käsitlusalaks saab standardimine tarneahela valdkonnas käsitledes määratletud omadustega tooteid ja nendega seotud protsesse. Eesmärgiks tagada protsesside usaldusväärsus.

Ettepaneku ajendiks oli mõte jätkata ISO/PC 308 tegemisi ning  võttes aluseks standard ISO 22095, on plaan välja töötada standardite sari, mis käsitleks üksikasjalikumalt tarneahela mudeleid. Lisaks soovitakse koostada raamistik standardite hindamiseks. Loodavad ISO standardid võimaldaksid liikuda vastutustundlikuma tarbimise ja tootmise suunas, edendades uute protsesside ja toorainete kasutuselevõttu.

Hetkel puudub antud valdkonnaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa.