Blogipostitused '2023' 'september'

Põhjamaade uuring: standardimise kasu majandusele

Sel aastal ilmus Põhjamaade (Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island) ja Hollandi standardimisorganisatsioonide ühisalgatusena makromajanduslik uuring, mis analüüsis standardimisest tulenevat majanduslikku kasu. Uuring mõõtis ekspordi ja töötajate produktiivsuse kasvu seost standarditega.