Asutatud uus Euroopa tehniline komitee CEN/TC 469 “Loomatervishoid”

19.04.2021
Alternate Text

Euroopa standardimisorganisatsiooni CEN poolt on asutatud uus tehniline komitee CEN/TC 469 “Animal Health” (Loomatervishoid), mille sekretariaati haldab Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).

Komitee asutajaliikmeteks on Prantsusmaa, Saksamaa, Hollandi, Soome ja Rootsi standardimisorganisatsioonid.

Tehnilise komitee „Loomatervishoid“ töö põhineb OIE töödel, et anda soovitusi olemasolevate meetodite rakendamiseks, kuid käsitleb ka täiendavaid küsimusi, nagu reagentide kvaliteedikontroll ja dematerialiseeritud andmevahetus.

Tehnilise komitee käsitlusalast arvatakse välja spetsiifiliste haiguste diagnoosimise terminoloogia ja meetodid, mida on juba käsitlenud Maailma Loomatervishoiu Organisatsioon (OIE) ja Euroopa Liidu tugilaborid (EURL); toiduahela mikrobioloogia standardid, mida koostatakse CEN/TC 463 „Microbiology of the food chain“ käsitlusalas ning sellega seotud standardid; loomade heaolu ja zootehnika.

Valdkonnaga on Eesti tehnilistest komiteedest osaliselt seotud EVS/TK 1 „Toit“ läbi CEN/TC 463 „Microbiology of the food chain“ käsitlusala, kuid nad on otsustanud loodud komiteed tänase seisuga oma käsitlusalasse mitte lisada.

Eestis vastutab valdkonna eest Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (VTL), kui juhtiv loomahaiguste diagnoosimisega tegelev laboratoorium.

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Lisainfo: Triin Teppand