Asutatud uus ISO tehniline komitee ISO/TC 315 "Cold Chain Logistics"

12.02.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on loodud uus tehniline komitee ISO/TC 315 „Cold Chain Logistics“, mille sekretariaati haldab Jaapan (JISC).

Komitee käsitlusalasse kuuluvad teemad:

  • jahutatud kaupade vedamine/ladustamine, jahutatud kaupade füüsilise käitlemise (vastuvõtmine, laadimine, ümberlaadimine, ladustamine, sorteerimine, transport, kättetoimetamine) tingimused,
  • reguleeritava temperatuuriga seadmete hooldus- ja juhtimismeetodid, kvaliteedikontrollimeetodid kogu külmaahelas (nt temperatuuri jälgimine ja kontroll, kahjustuste, kadude ja viivituste vältimine),
  • hügieenikorraldus veo- ja ladustamisteenuse ajal,
  • logistilise tõhususe hõlbustamine,
  • tööjõu juhtimine (personali haridus ja koolitus, personali ja töökohtade ohtusjuhtimine),
  • veo- ja hoiuteenuste ohutus, jälgimine ja kontroll,
  • teabehaldus ja andmetöötlus (nt kliendihaldus, lasti jälgimine), samuti terminoloogia.

Komitee soov on ka jätkata projektkomitee ISO/PC 315 tegemisi (ISO 23412 järelmeetmed).

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa.