Uue ISO komitee asutamisettepanek - Deoksüdeerijad ja desikandid

21.04.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Deoksüdeerijad ja desikandid" (Deoxidizers and desiccants). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks esitas Hiina standardimisorganisatsioon (SAC), kes komitee loomise korral oleks valmis ka sekretariaati juhtima.

Loodava komitee käsitlusalaks saaks deoksüdeerijate ja desikantide standardimine, sealhulgas terminoloogia, kategooriad, spetsifikatsioonid, tootmisprotsesside kontroll ja juhtimine ning kvaliteedi ja ohutuse indeksite testimismeetodid (välja arvatud ISO /TC 122-ga hõlmatud toodete välispakendid).

Desikante ja deoksüdeerijaid kasutatkse toiduainete, elektritoodete, tekstiili-, kunsti- ja nahatoodete kaitsmiseks ning nende tootmine järjest suureneb. Valdkonda reguleerivad standardid puuduvad ja loodava komitee toel oleks võimalik:

  • parandada deoksüdeerijate ja desikantide kvaliteeti ja tagada ohutus;

  • edendada turu ja kaubanduse arengut;

  • soodustada rahvusvahelist koostööd antud valdkonnas.

Kavandatav tehniline komitee arvestab juba olemasolevate ISO komiteede ja dokumentatsiooniga ning loomise korral on plaanis teha tihedat koostööd ja vahetada informatsiooni teiste komiteedega (eriti ISO/TC 122).

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 18.06.2021.

Täiendava info: Maarika Uusmaa